Strona główna Wiadomości

Ukazała się „Nowa Encyklopedia Sądecka” Jerzego Leśniaka

Nowa Encyklopedia SądeckaUkazała się „Nowa Encyklopedia Sądecka” autorstwa zmarłego w sierpniu br. Jerzego Leśniaka. W czwartek dzieło zaprezentowano na zorganizowanej w ratuszu uroczystej promocji.

– Można powiedzieć że Jurek przez czterdzieści lat pisał tę nową encyklopedię sądecką, bo tyle pracował w różnych redakcjach, czasopismach, Urzędzie Miasta. To jest jego dzieło życia i Jurek oddał życie dla tej encyklopedii – podkreślił prof Bogusław Kołcz, przyjaciel Leśniaka, recenzent naukowy oraz konsultant merytoryczny i językowy encyklopedii.

„Nowa Encyklopedia Sądecka” zawiera kilkanaście tysięcy haseł i zdjęć i ma ponad tysiąc stron – ponad dwukrotnie więcej, niż wydana w 2000 roku „Encyklopedia Sądecka”, napisana także przez Jerzego Leśniaka (przy współpracy jego ojca Augustyna oraz syna Karola).

Spotkanie promocyjne w sali im. Stanisława Małachowskiego w nowosądeckim ratuszu poprowadził red. Leszek Mazan. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

– Prezentowany tutaj tom jest wynikiem benedyktyńskiej pracy jednego człowieka. Do przedsięwzięcia tego typu angażuje się zwykle liczne zespoły autorów, powstają one latami. Jest Jerzy Leśniak jako kronikarz życia miasta i Sądecczyzny swoistym fenomenem, a książka niezwykle cennym dokumentem dokonań ludzi i instytucji tej zasłużonej dla historii, gospodarki i kultury Polski ziemi (…) Nowa Encyklopedia Sądecka to jakby kropka nad „i” w obchodzonych w bieżącym roku uroczystościach 725-lecia Miasta Nowego Sącza – czytamy m.in. we wstępie prof. dr hab. Bolesława Farona z UP w Krakowie, recenzenta naukowego encyklopedii.

– Tak naprawdę koniec w encyklopedii nigdy nie istnieje. To, co ukazuje się drukiem lub w internecie zamyka czas w danej chwili. Jutro przyniesie zmiany i korekty, a każdy dzień kolejne fakty. Nasza księga będzie uzupełniana i aktualizowana aż po… kolejne jubileusze Królewskiego Grodu. Życzę pożytecznej i ciekawej lektury” – napisał sam Autor 14 sierpnia 2017 roku, w dniu swoich 60. urodzin i w momencie oddawania encyklopedii do druku. Zmarł kilka dni później, 20 sierpnia.

Urodzony w 1957 roku Jerzy Leśniak ukończył I LO w Nowym Sączu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował nauki polityczne i dziennikarstwo. Od 1980 roku pracował jako dziennikarz lokalnego tygodnika „Dunajec”, potem kierował sądecką „Gazetą Krakowską” (1989-1995) skąd przeszedł do „Dziennika Polskiego” (do 2003). Współpracował potem z różnymi lokalnymi redakcjami, znajdując jednocześnie zatrudnienie w Urzędzie Miasta (był m.in. rzecznikiem prasowym urzędu).

Był sekretarzem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej i członkiem komitetu redakcyjnego Rocznika Sądeckiego. Znaczna część spośród kilkudziesięciu publikacji książkowych autorstwa bądź współautorstwa Jerzego Leśniaka była poświęcona naszemu miastu. Wśród nich są m.in. „Panorama sportu sądeckiego” (2016), „101 sądeczan” (2012), „Szkoła Chrobrego 1908-2008” (2008).

– Nie doczekał splendoru i jubileuszu królewskiego grodu. Nie ucieszył się imponującym efektem historycznych badań. Znając jego dotychczasowy dorobek jestem pewny, że osiągnął to, co dla Twórcy ważniejsze. Misja kronikarza dziejów, której się oddał bez reszty, wyda przecież owoc stukrotny: Księgi Jerzego Leśniaka z pewnością przetrwają na półkach. Trwalsze bardziej od nas, naszej pamięci i naszej wdzięczności. I pozostaną na zawsze pomnikiem: wielkiej pasji, wielkiej miłości i wielkiego Twórcy

– napisał Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza w notce Jerzy Leśniak – In memoriam.

Jerzy Leśniak, „Nowa Encyklopedia Sądecka”, Wydanie I, Nowy Sącz 2017. Wydawca Urząd Miasta Nowego Sącza, druk i oprawa Goldruk. Nakład 1000 egz. Cena około 150 zł

(iw)

Reklama