Strona główna Wczoraj i dziś

Ulica Matejki poza akcją przebudowy ulic

Reklama
ulica Matejki Nowy Sącz lata 60
Ulica Matejki w latach 60. XX wieku. Fot. z kolekcji prywatnej

„Odstraszające jeszcze przed laty wyboiste drogi – dziś zachęcają swoją powierzchnią do jak najliczniejszego odwiedzenia Sądecczyzny. Lepsze drogi to lepsze zabezpieczenie przewozu turystów i lepsza obsługa ruchu motorowego.

W Nowym Sączu Wydział Gospodarki Komunalnej kontynuując akcję podniesienia wyglądu estetycznego miasta większość nakładów finansowych skoncentrował na uporządkowanie nawierzchni ulic ze szczególnym uwzględnieniem dróg, związanych z potrzebami ruchu turystycznego. W akcji przebudowy ulic zwrócono szczególną uwagę na centrum miasta oraz na ulice przyległe do dróg przelotowych uwzględniając również potrzeby dzielnic peryferyjnych” – pisali pół wieku temu Witold Adamuszek (I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR) i Kazimierz Węglarski (przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej) w wydanej w 1965 roku książce „Ziemia Sądecka”.

Sądząc po wyglądzie fragmentu ulicy Matejki na fotografii z lat 60. należy przypuszczać, że wówczas nie została ona jeszcze uznana ani za biegnącą w centrum miasta, ani przyległą do dróg przelotowych ani leżącą w dzielnicach peryferyjnych –

(jm)

ulica Matejki w Nowym Sączu
fragment ulicy Matejki, stan z czerwca 2015. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz
Reklama