Strona główna Wiadomości

Unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty na prace przygotowawcze do budowy nowej linii Podłęże – Piekiełko i modernizacji trasy do Nowego Sącza

Reklama

prace przygotowawcze Podłęże Piekiełko

Krajowa Izba Odwoławcza w piątek nakazała PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty i powtórzyć ocenę w postępowaniu na wybór wykonawcy prac przygotowawczych do budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, wraz z modernizacją istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz. Pod koniec czerwca PKP PLK rozstrzygnęły przetarg, wybierając ofertę konsorcjum Egis za 221,4 mln zł.

O zamówienie (termin składania ofert upłynął w lutym 2018) rywalizowały dwa konsorcja. Tańszą ofertę (208,5 mln zł) złożyło AECOM Polska Sp z o.o. (lider). Wybrano jednak propozycję Egis Rail SA (Francja) złożoną wraz z Egis Poland oraz firmą MGGP z Tarnowa. Mimo wyższej ceny, która stanowiła najważniejsze kryterium oceny ofert (40% wagi), przeważyły w tym przypadku kryteria: “doświadczenie personelu wykonawcy” (waga 30%) oraz “metodologia” (25%).

Oba konsorcja złożyły do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania na wynik postępowania oraz dokonaną przez PKP PLK ocenę ofert. W piątek KIO wydała orzeczenie uwzględniając częściowo odwołania. – Krajowa Izba Odwoławcza nakazuje zamawiającemu, PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie, unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – podsumowuje orzeczenie Magdalena Grabarczyk, Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Odwoławczej.

KIO nakazała też PKP PLK w ramach powtórzonych czynności  m.in. uwzględnienie nie wziętych wcześniej pod uwagę informacji wykonawców, a mających wpływ na ocenę oferty.

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty może wpłynąć na opóźnienie terminu realizacji prac przygotowawczych, zaplanowanych na lata 2018 – 2021.

Prace przygotowawcze, których dotyczy opisywany przetarg, to I etap realizacji inwestycji. Obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do budowy linii kolejowych na trasie Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna, wraz z modernizacją istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Wykonawca dokumentacji projektowej dostarczy PKP PLK opracowania niezbędne do wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych. Będzie to m.in. koncepcja programowo-przestrzenna (KPP), projekty budowlane i wykonawcze oraz decyzje administracyjne (w tym m.in. decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę, pozwolenia wodnoprawne). Przygotuje również materiały przetargowe, wymagane do ogłoszenia postępowań na roboty budowlane.

Etapy II i III planowane są do realizacji odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27.

Jak zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe, zmodernizowana zostanie 75-kilometrowa linia między Chabówką a Nowym Sączem. Powstanie ponadkilometrowa estakada oraz dwa tunele o łącznej długości 5,8 km. Linia będzie dostosowana do prędkości 120 km/h. Wybudowana będzie również 58-km linia, łącząca Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Pociągi będą rozwijać prędkość do 160 km/h. Mieszkańcy miejscowości wzdłuż nowej linii zyskają dostęp do lepszej komunikacji.

Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 godziny a na odcinku Kraków Główny – Nowy Sącz poniżej 1 godziny.

– Inwestycja znacząco wpłynie także na transport towarów koleją. Rozbudowana sieć stworzy korzystne warunki dla przewozów między południem a północą Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne i odciąży mocno eksploatowane linie towarowe Górnego Śląska. Wypełni także lukę w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) – informują PKP PLK.

Wartość przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 miliardów złotych.

(JO)