Strona główna Wiadomości

Trzeci raz unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac przygotowawczych do budowy nowej linii Podłęże – Piekiełko i modernizację trasy do Nowego Sącza [AKTUALIZACJA]

Przystanek Nowy Sącz Miasto na linii kolejowej nr 104 do Chabówki. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała w piątek unieważnić odrzucenie oferty firmy AECOM Polska Sp z o.o. w postępowaniu na wybór wykonawcy prac przygotowawczych do budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, wraz z modernizacją istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz. Tym samym przetarg, w którym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po raz trzeci wybrały wartą 221 mln zł ofertę konsorcjum Egis Rail S.A. dalej nie został rozstrzygnięty. Pod tekstem sprostowanie – stanowisko Łukasza Bochniarza, Dyrektora Projektu Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W przetargu, w którym termin składania ofert upłynął w lutym br. (a po raz pierwszy wyłoniono wykonawcę w czerwcu) rywalizują dwa konsorcja. Tańszą ofertę (208,5 mln zł) złożyło AECOM Polska Sp z o.o. (lider). PKP PLK wybrały jednak propozycję Egis Rail SA (Francja), które wraz z Egis Poland oraz firmą MGGP z Tarnowa zaoferowały za realizację prac 221,4 mln zł. Mimo wyższej ceny, która stanowiła najważniejsze kryterium oceny ofert (40% wagi), przeważyły w tym przypadku kryteria: „doświadczenie personelu wykonawcy” (waga 30%) oraz „metodologia” (25%).

Trzykrotnie już wybierano ofertę Egis, ale konkurenci skutecznie odwoływali się do rozstrzygającej spory przy zamówieniach publicznych Krajowej Izby Odwoławczej. W piątek KIO wydała orzeczenie odnośnie rozstrzygniętego pod koniec listopada br. po raz trzeci na korzyść Egis Rail przetargu i od wyniku którego odwołało się konsorcjum AECOM.

– Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego – poinformowała serwis Twój Sącz Magdalena Grabarczyk, Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Odwoławczej.

Prace przygotowawcze, których dotyczy opisywany przetarg, to I etap realizacji zapowiadanej od wielu lat inwestycji. Obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do budowy linii kolejowych na trasie Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna, wraz z modernizacją istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Wykonawca dokumentacji projektowej dostarczy PKP PLK opracowania niezbędne do wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych. Będzie to m.in. koncepcja programowo-przestrzenna (KPP), projekty budowlane i wykonawcze oraz decyzje administracyjne (w tym m.in. decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę, pozwolenia wodnoprawne). Przygotuje również materiały przetargowe, wymagane do ogłoszenia postępowań na roboty budowlane.

Etapy II i III planowane są do realizacji odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27.

Jak zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe, zmodernizowana zostanie 75-kilometrowa linia między Chabówką a Nowym Sączem. Powstanie ponadkilometrowa estakada oraz dwa tunele o łącznej długości 5,8 km. Linia będzie dostosowana do prędkości 120 km/h. Wybudowana będzie również 58-km linia, łącząca Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Pociągi będą rozwijać prędkość do 160 km/h. Mieszkańcy miejscowości wzdłuż nowej linii zyskają dostęp do lepszej komunikacji.

Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 godziny a na odcinku Kraków Główny – Nowy Sącz poniżej 1 godziny.

– Inwestycja znacząco wpłynie także na transport towarów koleją. Rozbudowana sieć stworzy korzystne warunki dla przewozów między południem a północą Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne i odciąży mocno eksploatowane linie towarowe Górnego Śląska. Wypełni także lukę w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) – informują PKP PLK.

Wartość przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 miliardów złotych.

(JO)

Zgodnie z cytowaną informacją p. Magdaleny Grabarczyk „Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego”. Nie oznacza to jednak, że Wyrok w sprawie odwołania konsorcjum AECOM ws. unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty już zapadł.

Powyższa informacja dotyczy wniosku Zamawiającego i Przystępującego do odwołania po stronie Zamawiającego ws. unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego na podstawie uzgodnień z posiedzenia w dniu 13.12.2018 r.

ZGODNIE Z INFORMACJĄ Z POSIEDZENIA KIO WYROK WS. UNIEWAŻNIENIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT MA ZOSTAĆ OGŁOSZONY NA POSIEDZENIU KIO W DNIU 18.12.2018 O GODZINIE 9:30.

Informacja przedstawiona w takim kontekście i błędnym tytule wprowadza w błąd opinię publiczną – przypominam, że poprzednio dwukrotnie unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, a nie „unieważniono przetarg”.

Proszę o przeanalizowanie artykułu, a w szczególności podanie wiarygodnych informacji – o tym czy unieważniono po raz trzeci wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym czy też nie dowiemy się po wyroku w dniu 18.12.2018 r. Do tego czasu podana informacja NIE JEST prawdziwa.

Łukasz Bochniarz, Dyrektor Projektu Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Reklama