Strona główna Twoje miasto

Uroczysta zbiórka Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz – Biegonice

OSP Nowy Sącz Biegonice 127 lat127 lat – już tak długo Ochotnicza Straż Pożarna z Biegonic pełni służbę dla mieszkańców naszego miasta. Z okazji ogólnopolskiego święta strażaków w siedzibie biegonickiej OSP odbyła się uroczysta zbiórka (14 maja). Poza częścią oficjalną w programie znalazły się msza święta, wspólne śpiewanie pieśni maryjnych i spotkanie przy ognisku.

W świętowaniu, któremu przewodniczył prezes biegonickiej OSP  Marian Wolak, udział wzięli zarówno zaawansowani wiekowo, jak i najmłodsi adepci pożarnictwa. Wśród gości znaleźli się między innymi wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka i dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Marek Nieć.

Uroczystość była okazją do wręczenia tytułu Honorowego Strażaka  dwóm zasłużonym druhom – Stanisławowi Czajce i Ryszardowi Kościszowi. – W imieniu pana prezydenta Ryszarda Nowaka i własnym chciałbym z okazji strażackiego święta serdecznie pogratulować tego, co robicie dla rozwoju miasta i jego bezpieczeństwa – powiedział Marek Nieć. – Chciałbym także podziękować waszym rodzinom, że wasza pasja jest przez nie akceptowana. Dziękuję losowi i Opatrzności, że w Nowym Sączu są tacy ludzie jak wy – dodał dyrektor Nieć.

OSP Biegonice Maj jest okazją do przypomnienia sobie i mieszkańcom, i wszystkim, którzy sympatyzują ze strażą pożarną, że jednak ktoś nad nami czuwa – powiedział Marian Wolak. – Życzymy sobie, żeby było tyle przyjazdów, ile wyjazdów, żebyśmy mogli spełniać swoją misję, swoje zadanie, do którego jesteśmy powołani. I trzeba podkreślić, że sami chcemy to robić, chcemy działać na rzecz drugiego człowieka, któremu dzieje się coś złego – zakończył prezes Wolak.

Gaszą, ratują, rywalizują

Biegoniccy strażacy nie tylko gaszą pożary, ratują ofiary wypadków drogowych i wykonują wiele innych pożytecznych działań. Biorą także z powodzeniem udział w konkursach. Zajęli trzecie miejsce (na sto trzy startujące jednostki) w powiatowym konkursie na najlepszą remizę. Równie cenne wyróżnienie zdobył jeden z druhów, Konrad Wolak. W konkursie na najlepszego strażaka roku z najlepszym wynikiem przeszedł kwalifikacje powiatowe i zakwalifikował się do szczebla wojewódzkiego.

Konrad podkreśla, że ten sukces to nie tylko jego zasługa, ale i kolegów, znajomych i przyjaciół. – To dla mnie powód do dumy, do tego, że mogę rozsławiać imię mojej ochotniczej straży pożarnej. To nie tylko moja zasługa, że zaszedłem tak daleko, ale wszystkich,  ponieważ sam nie byłbym w stanie osiągnąć takiego wyniku. I za to im dziękuję – powiedział Konrad Wolak.

Goście mogli naocznie się przekonać, jaka jest specyfika służby strażaka. W momencie wymarszu na mszę świętą zawyła syrena i drużyna dyżurna zamiast do kościoła pojechała gasić pożar. Krajowy system ratownictwa, do którego włączone są ochotnicze straże pożarne, nie przewiduje wyjątków na świętowanie. I dobrze!

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama