Strona główna Twoje miasto

Uroczyste nabożeństwo z okazji 99. rocznicy powstania Policji

nabożeństwo z okazji 99. rocznicy powstania Policji Nowy Sącz

Wczorajsza Msza Święta, którą w intencji policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz ich rodzin uroczyście celebrował Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu – ksiądz dr Jerzy Jurkiewicz, zainaugurowała obchody 99. rocznicy powstania Policji na Sądecczyźnie.

W uroczystym nabożeństwie uczestniczyli Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk z Zastępcami: mł. insp. Jerzym Polczykiem i nadkom. Tomaszem Florkiem. W uroczystości wziął również udział zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, jak również Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – st. bryg. Waldemar Kuźma.

Nie zabrakło również szczególnie obchodzących to święto czyli policjantów i pracowników sądeckiej Policji wraz z rodzinami. Nie wszyscy jednak, z uwagi na pełnioną w tym czasie służbę, mogli w tej uroczystości uczestniczyć.

Właśnie o byciu policjantem przez całą dobę mówił ksiądz prepozyt, podkreślając zaangażowanie funkcjonariuszy w służbę oraz dziękując kierownictwu sądeckiej jednostki i policjantom za dotychczasową współpracę.

W słowie skierowanym do policjantów, ks. dr Tomasz Lelito – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie podkreślał, że funkcjonariusze wykonują powierzone im zadania niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia. W swoim kazaniu kapłan zaznaczył również, że policyjna służba jest wielkim honorem i wyróżnieniem.

Wczorajszą uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a policjanci pełnili pełną posługę przy ołtarzu, podkreślając tym samym podniosłość tej ważnej dla nich uroczystości.

tekst i zdjęcia nadesłane przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu