Strona główna Wiadomości

Urząd Miasta opublikował plan postępowań o udzielenie zamówień. Jakie przetargi nas czekają w 2019 roku?

Reklama

 

Przebudowa i rozbudowa miejskiego stadionu przy ul. Kilińskiego oraz rewitalizacja Parku Strzeleckiego to najważniejsze (i najdroższe) zadania inwestycyjne ujęte w opublikowanym właśnie planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku.

Plan, który od kilku lat urząd musi obowiązkowo opublikować w terminie do 30 dni od momentu przyjęcia budżetu miasta, ma m.in. sprzyjać przejrzystości postępowań przetargowych, lepszej ich organizacji ale również przygotowaniu się potencjalnych wykonawców. Zawiera m.in. przewidywany termin wszczęcia postępowania oraz orientacyjną wartość zamówienia. Jak zastrzegają specjaliści z Urzędu Zamówień Publicznych zamawiający w momencie przygotowania planu postępowań, co do zasady nie zna szacunkowej wartości udzielanego zamówienia ani kwoty przeznaczonej na jego sfinansowanie. W konsekwencji wskazana uprzednio w planie kwota nie musi pokrywać się z szacowaną wartością zamówienia.

Wśród robót budowlanych, na jakie Urząd Miasta Nowego Sącza zamierza rozpisać przetargi w bieżącym roku, znalazła się “Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47” o orientacyjnej wartości 70,5 mln zł. Do tego zakłada się osobny przetarg na zastępstwo inwestorskie tej inwestycji.

Drugie pod względem orientacyjnej wartości jest zadanie “rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” (41,4 mln zł).

W kategorii “usług” postępowania dotyczyć będą m.in. nadzoru autorskiego nad rewitalizacją Parku Strzeleckiego, zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz obsługi kredytu długoterminowego.

W dziale “dostawy” należy spodziewać się przetargów m.in. na wyposażenie schroniska dla zwierząt (inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła) oraz modernizację systemu miejskiego monitoringu.

Wszystkie zaplanowane postępowania znajdziecie poniżej:

plan postępowań o udzielenie zamówień Nowy Sącz 2019

(JO)

Reklama