Strona główna Wiadomości

Urząd Miasta w latach 2015 – 2018 według audytorów: marnotrawstwo, brak kompetencji, utracone szanse

audyt urzędu miasta nowego sącza
Ratusz, siedziba Urzędu Miasta Nowego Sącza. Sierpień 2018 roku. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

„Marnotrawstwo, brak kompetencji, podejmowanie nietrafnych decyzji i utracone szanse” – tak przedstawiane są wyniki audytu Urzędu Miasta Nowego Sącza za lata 2015 – 2018, zleconego przez obecne władze. Zewnętrzna firma wykonująca audyt oszacowała, że wykazane w jego trakcie nieprawidłowości, „mogły kosztować miasto co najmniej 30 milionów złotych”.

– W latach 2015-2018 powstało wiele projektów inwestycji, które kosztowały prawie 4 mln zł, a z różnych powodów nie zostały zrealizowane. Była to kwota, którą miasto wyłożyło na opracowanie pewnych założeń, koncepcji, dokumentacji, a nie było kontynuacji tego typu działań. Były różne powody, m.in. utrata ważności pozwoleń, brak środków inwestycyjnych – mówił podczas prezentacji wyników audytu prof. Roman Batko z firmy SMCG SenseMaking Consulting Group.

Wśród niezrealizowanych projektów wymieniono m.in. rewitalizację Wenecji Sądeckiej (wydano 1,5 mln zł ale przedsięwzięcie nie będzie realizowane z powodu nieuzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) i opracowanie koncepcji nowego połączenia Nowego Sącza i Starego Sącza (niewykorzystana dokumentacja kosztowała 400 tys. zł).

Zwrócono uwagę, że w programie wymiany pieców KAWKA o zakładanym budżecie przekraczającym 10 mln zł „błędnie skonstruowane umowy oraz źle przeprowadzona promocja” pozwoliły wykorzystać jedynie 1,8 mln zł.

Według audytorów „dyrektorzy wydziałów nie sprawowali właściwie nadzoru nad podległymi jednostkami. Np. zawyżono dotację oświatową” co spowodowało, że Miasto musi zwrócić 3,6 mln zł.

Fragment prezentacji audytu w UMNS

Zwrócono też uwagę na ubiegłoroczną transakcję sprzedaży udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi. „Miasto odsprzedało funduszowi inwestycyjnemu 53 716 udziały Spółki Wodociągi Sądeckie, za kwotę 30 000 386,00 zł. W efekcie utraciło kontrolę nad Spółką (obecnie posiada 47,97% udziałów). Koszt wykupu udziałów, to 54 689 659,61 zł. Wynagrodzenie funduszu, to 24 689 273,61 zł. Gdyby Miasto skorzystało z kredytu bankowego i pożyczyło kwotę, którą uzyskało ze sprzedaż, to – nie tracąc kontroli nad strategiczną spółką – koszt obsługi tego kredytu wyniósłby: przy ratach stałych 18.330.735,31 zł, przy ratach malejących 15.681.250,00 zł” – czytamy w prezentacji audytu.

Prezentacja w formacie PDF

(JO)