Strona główna Twoje miasto

VII Nowosądecki Pokłon Trzech Króli

VII Nowosądecki Pokłon Trzech Króli

Ulicami Nowego Sącza przeszedł barwny orszak. W ten sposób mieszkańcy miasta uczcili 6 stycznia Święto Trzech Króli. Orszak z trzema monarchami ze Wschodu prowadziła do stajenki gwiazda betlejemska, a za nimi szli rozśpiewani nowosądeczanie w symbolicznych koronach królewskich. Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, który także uczestniczył w Pokłonie.

W tegorocznym Pokłonie w rolę trzech króli wcielili się: ks. seminarzysta Cedric Ishimwe, Jan Kożuch i Czesław Sarota.

Orszak z trzema monarchami ze Wschodu wyruszył z ulicy Gwardyjskiej – tam też uczestnikom orszaku rozdawano symboliczne korony królewskie oraz śpiewniki z kolędami i pastorałkami.

Orszak, zdążający do rynku, zatrzymał się na rogu ulicy Lwowskiej i Zakościelnej, gdzie przemawiał do zebranych prorok, następnie przy Muzeum Okręgowym na ulicy Lwowskiej z mieszkańcami miasta spotkała się święta Małgorzata, która tak przemówiła:

Drodzy Sądeczanie!

Dumna jestem z tego, że 727 lat temu, ojcowie Wasi wybrali mnie za swoją patronkę, że pieczęciami z moim wizerunkiem opatrywali dokumenty,  że mój wizerunek umieścili w herbie Nowego Sącza.

Raduje się serce moje, gdy w waszych potrzebach przyzywacie mojego orędownictwa, gdy błagania do Boga zanosicie w murach bazyliki moim, Św. Małgorzaty,  wezwaniem.

Proszę was, byście dalej z wiarą postępowali za wskazaniami świętej Ewangelii, która od  ponad tysiąca pięćdziesięciu lat głoszona jest na polskiej ziemi.

Postępując za moim przykładem, wpatrzeni w Święty znak Bożego zwycięstwa, przezwyciężajcie wszelkie pokusy do złego, a ciesząc się z daru Nowonarodzonej Dzieciny, nieście wszystkim miłość, dobroć, życzliwość, radość, pokój i zgodę.

Przy zbiegu Rynku z deptakiem ulicy Jagiellońskiej uczestnicy pochodu obejrzeli krótką scenkę z udziałem Heroda.

Na rynek orszak wszedł śpiewając kolędę „Mędrcy świata, monarchowie” i tam, pod ratuszem, trzej królowie złożyli hołd Świętej Rodzinie. Na koniec odśpiewana została „Pastorałka sądecka” do słów Jerzego Masiora.

Organizatorzy i podziękowania

W organizację VI Nowosądeckiego Pokłonu Trzech Króli, pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, włączyło się wiele osób i instytucji:

Urząd Miasta Nowego Sącza, Parafia Św. Małgorzaty, I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu, Pałac Młodzieży.

Grupa Organizacyjna:

Bożena Jawor – inicjatorka Nowosądeckiego Pokłonu Trzech Króli

ks. prałat dr Jerzy Jurkiewicz

Barbara Porzucek

Milenia Małecka – Rogal

Anna Skierska

Małgorzata Grybel

Małgorzata Olszak

Urszula Górka

Aleksander Porzucek

Twórcy widowiska VII Nowosądecki Pokłon Trzech Króli:

Barbara Porzucek –  scenarzystka i reżyserka, koordynatorka Anna Skierska – scenograf, projektantka  kostiumów, Aleksander Porzucek– autor oprawy muzycznej

Podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia organizatorzy składają:

– Księdzu prałatowi Jerzemu Jurkiewiczowi z Parafii św. Małgorzaty,

– Proboszczowi Parafii Św. Kazimierza – księdzu Janowi Siedlarzowi,

– Proboszczowi Parafii Matki Bożej Niepokalanej – księdzu Czesławowi Paszyńskiemu,

– ks. Ryszardowi Górowskiemu – misjonarzowi z Rwandy i Kamerunu,

– Ks. seminarzystom z Rwandy : Cedric Ishimwe, Alfred Niyobuhungiro,

– Dyrektorowi Marcinowi Porębie z Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury,

– Dyrektorowi Andrzejowi Padule oraz nauczycielom (Barbara Porzucek,  Aneta Grabowska, Olga Laszczyk, Barbara Lorek,  Katarzyna Pasiut, Andrzej Fałowski, ks. Tomasz Koźbiał, Janusz Kwiatkowski, Jan Pasiut) i młodzieży I Liceum  i Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu,

– Dyrektor Milenii Małeckiej Rogal i pracownikom Pałacu Młodzieży (Anna Skierska-Jurczak, Renata Kubiesza, Anna Ryjowska – Gumulak, Olga Głuc,  Halina Olesiak, Stefan Chomoncik),

– Dyrektorowi Czesławowi Sarocie oraz nauczycielom (Celina Borgosz, Jerzy Prokopczuk) i młodzieży  Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu,

– Pracownikom Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury, Wydziału Edukacji i Wychowania, Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta,

– Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robertowi Ślusarkowi,

– Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID w Nowym Sączu Piotrowi Gawronowi,

– Markowi Hanzlowi,

– Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostka Strzelecka w Nowym Sączu, pod op. Komendanta Głównego  Związku Strzeleckiego „Strzelec” bryg. ZS Sławomira Szczerkowskiego,

– 1 Nowosądeckiej Drużynie Wędrowniczej „Czarna Jedynka” im. Stefana Czarnieckiego w Nowym Sączu, pod op. Janusza Kwiatkowskiego,

– Studentom III roku kierunku Pedagogika, specjalność – Pedagogika Kulturalno- Oświatowa i Terapia Zajęciowa, Instytut Pedagogiczny  PWSZ w Nowym Sączu (pod opieką Aleksandra Porzucka),

– Ośrodkowi Hipoterapii i Jeździectwa „Tara” Kamionka Wielka,

– Komendzie Straży Miejskiej,

– Policji, Straży Pożarnej i Sądeckiemu Pogotowiu Ratunkowemu,

– lektorom i ministrantom  z parafii św. Małgorzaty i Parafii Matki Bożej Niepokalanej (Radosław Ptaszek, Michał Skoczeń, Przemysław Wojnarowski, Kacper Haś, Michał Piwowar, Jakub Janór )

– Sądeczanom, którzy wcielili się w postaci widowiska Pokłon Trzech Króli:

Gwiazdor –  Józef Stec, Sądeczanki: Olga Laszczyk, Martyna Kaleta,

Dzieci z darami: Zosia Popiela, Hania Popiela,  Piotruś  Galara, Gabrysia Bacia  pod opieką Aniołów: Marii Rak,  Gabrieli Hełmeckiej , Julii Wańczyk, Małgorzaty Wygody,  Magdaleny Kalety,

Trzej Królowie : ks. seminarzysta Cedric Ishimwe, Jan Kożuch, Czesław Sarota,

Giermkowie: ks. seminarzysta Alfred Niyobuhungiro , Oskar Olesiak, Krzysztof Wokacz,

Paziowie z chorągwiami: Maciej Fiut, Rafał Faliński, Patryk Poręba, Paziowie: Dariusz Sroka , Michał Wilk, Jakub Koza, Patryk Gałysa,  Kewin Słaby, Dominik Pociecha,

Św. Małgorzata: Anna Kożuch, mieszczanie sądeccy: Szymon Zając, Bartosz Fornagiel, oraz księża: ks. prałat dr Jerzy Jurkiewicz, ks. Ryszard Górowski MIC,

Prorok: Wojciech Kudyba, Aniołowie : Dorota Kudyba, Magdalena Mółka

Herod: Tadeusz Zawiślan , Arcykapłani: ks. Tomasz Koźbiał, Stefan Chomoncik,

Święta  Rodzina: Edyta i Aureliusz Fałowscy z Olimpią,

Pastuszkowie: Jakub Serwatka, Mikołaj Gumulski,  Jakub Kurzeja, Oskar Fałowski, Aniołki : Agnieszka i Madzia Hajduga,

Chór Aniołów: Urszula Majda, Weronika Poremba, Justyna Zawiślan, Małgorzata Zawiślan, Zuzanna Lisowska, Maciej Kożuch, Bartek Lisowski, Jakub Stawiarski,

Archanioł: Aleksander Porzucek,

Lektor: Jakub Kościółek,

Prowadzący : Barbara Porzucek

– Grupie „SancTuus” z Parafii Matki Bożej Niepokalanej (Edyta Bacia, Anna Galara, Angelika Galara, Karolina Galara, Joanna Gołdyn, Amelia Kosiorowska, Julia Wilczek, Wacław Bacia, Grzegorz Galara, Patryk Leśnik, Mariusz Popiela)

– Kolędnikom Misyjnym z Bazyliki Św. Małgorzaty i  z  Kościoła  Św. Kazimierza oraz  ich opiekunom (s. Beacie,  ks. Michałowi Franczakowi, s. Hiacyncie, ks. Andrzejowi Bajorkowi),

– Grupie Artystycznej Kurdesz I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu (pod op. Barbary Porzucek),

– Słuchaczkom Warsztatów Muzycznych Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod op. Barbary i Aleksandra Porzucków ,

– Aniołom i Pastuszkom rozdającym śpiewniki i korony z I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu(Kinga Kapturkiewicz,  Julia Gajewska, Urszula Michalik, Hanna Grabowska, Julianna Michalik, Kinga Szmigielska, Julia Dobrowolska, Paulina Nowak, Paulina Szczygieł, Julia Chowaniec, Sylwia Leśniak, Katarzyna Witowska, Agnieszka Pasiut, Julia Pogwizd, Aleksandra Kustra, Izabela Tokarczyk, Maria Sztaba, Tomasz Wójtowicz, Przemysław Rynduch, Wiktoria Krężołek, Filip Gibas, Katarzyna Zapiór, Anna Hałucha, Maja Kołbon, Barbara Ziaja, Justyna Zdunkiewicz, Magdalena Salamon, Patryk Skoczeń, Julia Wojtyga, Klara Węgrzyn, Karolina Weremczuk, Justyna Ogorzały, Gabriela Żelechowska, Kamila Majcher, Jakub Wilk, Karolina Juras, Marzena Jargiło, Alicja Zakrzewska, Aleksandra Jeż, Kamil Kowalik, Aleksandra Ogórek, Gabriela Pióro, Katarzyna Nakielska, Michał Pasiut, Michał Bogacz, Adam Gargula, Jakub Nawojowski, Jakub Mamczyk, Nikodem Kmiecik) oraz  Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu (Weronika Maciejowska, Patrycja Poręba, Mateusz Pałka).

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl

Reklama