Strona główna Twoje miasto

W Bazylice św. Małgorzaty zakończył się dziewięciodniowy odpust ku czci Przemienienia Pańskiego

W Bazylice świętej Małgorzaty zakończył się, trwający dziewięć dni, odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej na zakończenie odpustu, przewodniczył biskup diecezji tarnowskiej ksiądz dr Andrzej Jeż. W Liturgii uczestniczył zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.

6 sierpnia przypada święto Przemienia Pańskiego. Tradycyjnie poprzedza go odpust w Bazylice świętej Małgorzaty, który cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko wśród nowosądeczan. Przybywają na niego pielgrzymi z całej Polski, a nawet spoza granic naszego kraju.

Tegoroczne uroczystości odpustowe odbywały się pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Do tego hasła nawiązał w swojej homilii ksiądz biskup dr Andrzej Jeż.

Gdzie objawia się Duch Święty w świecie? Podejmując to pytanie możemy zauważyć, że dzieje świata stanowią na pozór jakby przeciwieństwo działania Ducha Świętego. Niektórzy wprost twierdzą, że historia ludzkości to nieustanne pasmo przemocy, kłamstwa, zbrodni. Rzeczywiście, na pozór mogłoby się tak wydawać, ale na tym tle jakże inaczej przedstawia się historia zbawienia, której bohaterem jest Bóg, a twórcą Ducha Świętego. Duch Święty był przy stwarzaniu świata, wydobywania życia z nicości. Duch asystował ludowi wybranemu w jego drodze ku pełni objawienia w Chrystusie. Za sprawą Ducha świętego dokonało się wcielenie Jezusa Chrystusa. Nie zabraknie też Ducha Świętego przy końcu świata, gdy umarli powstaną z martwych, wskrzeszeni jego mocą. Ten Duch towarzyszy również nam, podtrzymuje naszą wiarę, daje łaskę w sakramentach, przychodzi w modlitwie. Jego tchnienie napełnia nas wszystkich w kościele. Dzięki jego świadectwu możemy dostrzec, jak wiele obok nas jest działania Ducha Świętego.

odpust Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz 2018

Podczas całego odpusty ku czci Przemienienia Pańskiego, odbywały się msze święte, poświęcone między innymi różnym grupom zawodowym oraz dzieciom i rodzinom, osobom niepełnosprawnym. Była także ta, podczas której modlono się w intencji naszej Ojczyzny – po tej Liturgii do Bazyliki zostały wprowadzone relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Ponadto każdego dnia, po wieczornej Eucharystii, odbywały się koncerty zespołów katolickich.

Pielgrzymów przyciąga na Sądecką Górę Tabor – jak nazywany jest ten wyjątkowy odpust – XIV-wieczny obraz przedstawiający Chrystusa Przemienionego, który znajduje się w ołtarzu głównym Bazyliki św. Małgorzaty. Kult Przemienienia Pańskiego rozwijał się przez stulecia, o czym świadczą liczne wota i historyczne wzmianki o potęgującym się ruchu pielgrzymkowym.

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.twojsacz.pl