Strona główna Twoje miasto

W Elektryku uczą się przedsiębiorczości

elektryk1
Uczniowie – uczestnicy projektu „Własna firma – pomysł na życie”. Fot. Urząd Miasta Nowego Sącza

Przy finansowym wsparciu Miasta Nowy Sącz w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu realizowany jest projekt „Własna firma – pomysł na życie”. Pomysłodawcy i realizatorzy to nauczyciele i sympatycy szkoły zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sądecki Elektryk.

W ramach projektu realizowanych jest szereg działań. Ponad dwa miesiące, trwał konkurs na najskuteczniejsze zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem. Uczniowie wykorzystując grę symulacyjną „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne”wcielili się w menedżerów – ustalali wielkość produkcji, zatrudniali pracowników, ustalali pensje, kupowali materiały do produkcji, wynajmowali hale, ustalali ceny, prowadzili działania marketingowe, wdrażali innowacyjne rozwiązania do swoich produktów itp. Wszystkie zespoły uczniowskie-firmy, po każdej rundzie (a było ich 9) otrzymywali punkty min.za zysk, jakość i innowacyjność produktów, popyt i wielkość sprzedaży, zadowolenie pracowników itp.). Gra toczyła się na bardzo wysokim poziomie.

W ramach projektu zorganizowane zostały tzw. „otwarte dni w przedsiębiorstwach”. Ponad 200 uczniów z klas maturalnych odwiedziło lokalne firmy, uczniowie rozmawiali z przedsiębiorcami, poznali oczekiwania wobec pracowników w firmie: FAKRO Sp. z o.o, „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A., NEWAG S.A. i NOVITUS. We wszystkich tych firmach uczniowie zapoznali się z produktami i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, widzieli„na żywo” przebieg produkcji, organizację pracy i park maszynowy. Wielu uczniów podkreślało, że to co zobaczyli zdecydowanie przerosło ich oczekiwania.

Dodatkowo ponad 250 uczniów spotkało się z przedstawicielami instytucji wspierającymi rozwój przedsiębiorczości. Gośćmi byli: Grzegorz Sus Dyrektor Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Agata Frączek i Barbara Lorek z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków, Wojciech Krupa – przedsiębiorca i założyciel Klubu Biznesowego w Nowym Sączu. Goście zachęcali do „brania sprawy w swoje ręce”,dążenia do realizacji celów, do realizacji swoich pasji co daje wielką szansę na sukces w biznesie.

Na specjalnie utworzonej platformie e-learningowej dostępne są materiały na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej do której dostęp mają wszyscy uczniowie ZSEM w Nowym Sączu.
W ramach projektu przeprowadzone zostały konkursy po hasłem „Warto być przedsiębiorcą” oraz konkurs na promocję odwiedzanych sądeckich firm (uczniowie opracowali plakaty promujące każde z odwiedzanych przedsiębiorstw).

Ten projekt to ogrom włożonej pracy – mówi autor i koordynator projektu pani Małgorzata Matląg nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w ZSEM. Szybko jednak dodaje: Mam nadzieję, taka atrakcyjna oferta iosobisty udział uczniów w nauce przedsiębiorczościsprawi, że młodzi ludzie będą postrzegać posiadanie własnej firmy jako dobry pomysł na życie. Być może już w najbliższym czasiezaczną „brać sprawy w swoje ręce”.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza
Reklama