Strona główna Twoje miasto

W KOSG powstanie sala tradycji

sala tradycji powstanie w KOSG

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Laciuga podpisali porozumienie o utworzeniu nowej sali tradycji w Karpackim Oddziale Straży Granicznej.

W nowosądeckiej siedzibie Straży Granicznej powstanie „izba pamięci”, w której zgromadzone i udostępnione dla wszystkich zostaną materiały historyczne związane z formacjami granicznymi, począwszy od 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, którego imię nosi Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Wartość inwestycji to kwota 300 tys. zł, która zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, celem dofinansowania działań realizowanych przez jednostkę.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Strażą Graniczną w Nowym Sączu jest wsparcie następujących działań:

remont sali szkoleniowo-konferencyjnej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji,
zakup i montaż wyposażenia sali w sprzęt: audiowizualny, system dyskusyjny przewodowy, system monitoringu, witryny oraz strefę socjalną,
zakup materiałów prewencyjno-promocyjnych,
zakup trybuny honorowej zewnętrznej.

tekst i zdjęcie: Karpacki Oddział Straży Granicznej