Strona główna Wiadomości

W Parku Strzeleckim wycinają setki drzew. To przygotowanie do „rewitalizacji”

park strzelecki wycinka
Fot. TK / Twój Sącz

W Parku Strzeleckim rozpoczęła się wycinka kilkuset drzew, które kolidują z zaplanowaną inwestycją (m.in. budową nowego amfiteatru) bądź są martwe lub zakwalifikowane do usunięcia pielęgnacyjnego. Prowadzone są również prace nad zmianą projektu rewitalizacji Parku Strzeleckiego w celu obniżenia kosztów inwestycji.

Prace w parku przy ul. Ogrodowej wykonuje firma Alp-Lin z Wysowej Zdroju, której oferta w wysokości 82,5 tys. zł została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na zasadzie „rozeznania rynku” na wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów z obowiązkiem uporządkowania terenu na potrzeby realizacji „Rewitalizacji Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”.

W przygotowanym projekcie gospodarki drzewostanem w Parku Strzeleckim czytamy m.in., że „w ramach gospodarki pielęgnacyjnej usunięte zostaną przede wszystkim drzewa suche i obumierające, mogące stanowić zagrożenie dla użytkowników, o zdeformowanych pokrojach, w złym i źle rokującym stanie zdrowotnym”. Według projektantów park jest nadmiernie zagęszczony, dlatego należy również usuwać samosiewy, inwazyjne gatunki. Część młodych drzew zostanie przesunięta, ale zostaną usunięte także także „zdrowe drzewa kolidujące z planowanymi obiektami kubaturowymi, których wiek, pokrój, rozmiar, cechy gatunkowe uniemożliwiają skuteczne przesadzenie”.

Na liście do wycinki znajdują się m.in. drzewa martwe i w stanie prowadzącym do obumarcia (18 szt.), zagrażające bezpieczeństwu (51 szt.), drzewa do usunięcia ze względów pielęgnacyjnych (237 szt.) i należące do gatunków obcych, inwazyjnych (59 szt.) a także ponad 200 szt. niewymagających zezwolenia na usunięcie drzew o obwodzie pnia poniżej 25 cm.

Kolejne niemal 200 drzew zostanie wyciętych z powodu kolizji z planowaną inwestycją (rosną w miejscu przyszłego amfiteatru i jego zaplecza, parkingów czy dróg przeciwpożarowych). Ponadto wycięte zostanie niemal 100 krzewów o łącznej powierzchni 250 m kw.

Wycinka powinna zakończyć się do końca lutego br. Wykonawca na końcu powinien uporządkować teren, a pozyskane drewno dostarczyć do składowania na placu wykonawcy świadczącego usługę utrzymania zieleni miejskiej. Materiał ma być sprzedany jako drewno opałowe i użytkowe lub zagospodarowany w inny sposób.

Tymczasem trwają prace nad zmianą opracowanej w 2015 roku – kosztem 4,5 mln zł – dokumentacji projektowej przedsięwzięcia „rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami”. Powodem są zbyt wysokie koszty realizacji.

– Chodzi o ograniczenie pewnych robót budowlanych i zmianę technologii wykonania, co pozwoli na obniżenie cen. Projekt jest w nieco przestarzałej technologii, która zwiększa koszty wykonania całości zadania – tłumaczył niedawno na antenie Radia RDN Nowy Sącz Artur Bochenek, zastępca prezydenta miasta.

Przypomnijmy, że mimo okrojenia pierwotnego projektu z niektórych elementów (tutaj o tym pisaliśmy) w przetargu na wykonanie rewitalizacji Parku Strzeleckiego wpłynęły oferty warte między 70 mln zł a 93 mln zł. Miasto, które na inwestycję chce przeznaczyć 51 mln zł (z czego niemal 30 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych), unieważniło postępowanie w styczniu br. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego pod znakiem zapytania. Oferty w przetargu znacznie powyżej założonego budżetu

(JO)