Strona główna Wiadomości

Wciąż brak koncepcji zagospodarowania Rynku Maślanego i jego okolicy

jakie są plany zagospodarowania Rynku Maślanego w Nowym Sączu?
Pod byłą siedzibą PSP urządzono miejski parking, Rynek Maślany działa jak za dawnych lat. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Nie jest jasne, jakie aktualne są plany władz miasta wobec przyszłości Rynku Maślanego oraz terenu i budynków po byłej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Grybowskiej. Przez wiele lat mówiło się m.in. o budowie podziemnego parkingu pod tym miejscem, ale teraz prezydent Nowego Sącza powołał nowy zespół ds. zagospodarowania tego miejsca.

Pierwsze zapowiedzi zagospodarowania rejonu ul. Grybowskiej, placu Słowackiego (tak formalnie nazywa się obszar między ul. Kościuszki a Sobieskiego, z dwoma kioskami i szaletem) i Rynku Maślanego pojawiły się niemal dziesięć lat przed wyprowadzką strażaków do nowej komendy przy ul. Witosa (a stało się to z końcem 2012 roku). W 2003 roku ówczesne władze (prezydentem miasta był Józef Antoni Wiktor) wypuściły lakoniczny komunikat: „Władze miasta planują, by po opuszczeniu przez Państwową Straż Pożarną strażnicy obok Maślanego Rynku powstała tam kryta hala targowa a na miejscu obecnego placu targowego w przyszłości miałby powstać dwupoziomowy parking. Miasto ma przekazać grunt pod budowę nowej strażnicy, straż zaś przekaże miastu dotychczas użytkowane obiekty”.

Przez wiele lat w tej sprawie praktycznie nic nie zrobiono, oprócz kolejnych zapowiedzi uporządkowania handlu na popularnym placu handlowym (obiecywano, że na straganach będzie można kupić tylko płody rolne, owoce lasu, nabiał czy produkty lokalnego rzemiosła ale nie np. towary przemysłowe). W 2014 roku zagospodarowanie (a właściwie „zrewitalizowanie”) Rynku Maślanego pojawiło się nawet jako przykład jednego z działań w strategii rozwoju Nowego Sącza do 2020.

W maju 2015 roku prezydent Ryszard Nowak mówił nam: „Koncepcja budowy parkingu wielopoziomowego, podziemnego przy ul. Grybowskiej jest od dłuższego czasu rozważana. Miasto ma wstępne projekty, które można będzie jednak realizować i konkretyzować po zakończeniu kwestii związanych z przekazaniem miastu tego terenu (…) Plany związane z budową parkingu nie zmienią dotychczasowego funkcjonowania placu targowego jakim jest Maślany Rynek”.

W sierpniu 2015 urządzono w ratuszu spotkanie konsultacyjne w sprawie planów zagospodarowania terenu po dawnej siedzibie Straży Pożarnej przy ul. Grybowskiej wraz z terenami przyległymi. „Dyskusja skupiła się na szczegółowych rozwiązaniach dotyczących parkingu podziemnego, planowanych budynków zlokalizowanych w miejscu byłej siedziby sądeckiej Straży Pożarnej, a także na zagospodarowaniu przestrzeni, gdzie obecnie znajduje się publiczna toaleta. Rozmowa dotyczyła także działalności tzw. Rynku Maślanego, który w najbliższych latach będzie rozwijany, a oferta sprzedawanych produktów poszerzona. Rozwój tego obszaru wpisuje się w politykę Nowego Sącza zmierzającą do dalszego rozwoju starego miasta” – brzmiał komunikat po spotkaniu.

Pod koniec wakacji 2015 zapowiedziano ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie terenu po dawnej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Grybowskiej oraz sąsiedniego Rynku Maślanego i placu Słowackiego. Priorytetem miała być budowa podziemnego parkingu. – Warunki konkursu i regulamin zostaną opracowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich do 30.09.2015 r – mówił nam wówczas Krzysztof Witowski z Zespołu Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza.

„W zamierzeniach jest utworzenie: biblioteki z czytelnią multimedialną, pełnowymiarowej i wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, centrum wystawienniczo-konferencyjnego, dwupoziomowego parkingu podziemnego na kilkaset miejsc, a także przywrócenie dawnego przebiegu ulicy Sobieskiego, tak aby łączyła się bezpośrednio z ulicą Długosza. Nowe plany zagospodarowania placu po remizie strażackiej to także nowa forma popularnego Rynku Maślanego, gdzie będą dostępne artykuły spożywcze oraz kwiaty. Dodatkowo będzie to miejsce sprzedaży produktów o charakterze regionalnym” – głosił komunikat Urzędu Miasta z 19 sierpnia 2015 roku.

Fragment komunikatu Biura Prasowego Urzędu Miasta z sierpnia 2015.

Przez kolejne dwa lata nie ogłoszono zapowiadanego konkursu ani nie pojawiła się żadna nowa informacja związana z planami uporządkowania tego dość zapuszczonego terenu. W zamian, kilka tygodni temu, Prezydent Miasta Nowego Sącza …powołał zespół „do spraw przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu obejmującego tzw. „Rynek Maślany” i terenu po byłej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej”.

Zadaniem zespołu, któremu przewodniczy dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia UM w Nowym Sączu Krzysztof Kurzeja, jest „przygotowanie koncepcji sposobu zagospodarowania działki (…) w celu pozyskania tej nieruchomości od Skarbu Państwa dla realizacji zadań własnych Gminy lub realizacji celu publicznego” oraz „rozważanie ewentualnej realizacji na tej nieruchomości inwestycji w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Prezydent w kilkuzdaniowym zarządzeniu od razu przyjmuje, że szybko nie poznamy efektów pracy zespołu. „Termin opracowania dokumentacji z uwagi na skomplikowany jej charakter będzie etapowany z przedłożeniem sprawozdania na koniec każdego kwartału” – brzmi paragraf 3 Zarządzenia Nr 168 z dnia 6 kwietnia 2017 roku.

Rzecznik prezydenta Nowaka nie odpowiedział nam na pytanie, czy prezentowane publicznie koncepcje sprzed lat są nadal aktualne. – Urząd Miasta nadal czyni starania na rzecz przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa. W tej sprawie prowadzona jest bieżąca korespondencja. Na dzień dzisiejszy nie ma decyzji Wojewody Małopolskiego o przekazaniu nieruchomości na rzecz miasta i do czasu podjęcia takiej decyzji trudno jest mówić o jakiejkolwiek koncepcji zagospodarowania tego terenu – powiedział nam Krzysztof Witowski, rzecznik Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

(JO)