Strona główna Wiadomości

Większość nowosądeckich szkół przystąpiła do strajku

Fot. JO / Twój Sącz

W poniedziałek w 12 na 15 miejskich szkół podstawowych rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli. Zajęcia nie odbywają się również w większości szkół średnich. Protest odbywa się w ramach ogólnopolskiego strajku organizowanego przez Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

– We wszystkich szkołach, w których nauczyciele w referendach opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku, strajk się rzeczywiście rozpoczął. We wszystkich szkołach odbywają się zajęcia opiekuńcze – poinformowała w poniedziałek Magdalena Majka, zastępca prezydenta Nowego Sącza.

– Otrzymaliśmy informacje od wszystkich dyrektorów, że zajęcia opiekuńcze będą się odbywały się w takich godzinach, w jakich normalnie działają świetlice szkolne, a więc od godz. 6.30 do godz. 17. Wszyscy dyrektorzy szkół deklarują, że rodzice o sytuacji są informowani na bieżąco, za pomocą dziennika elektronicznego – dodaje wiceprezydent Magdalena Majka.

Na 39 wszystkich miejskich placówek oświatowych, do strajku przystąpiło 22 z nich.

Większość nowosądeckich szkół przystąpiła do strajku
Szkoła Podstawowa nr 7. Fot. JO / Twój Sącz

Miejskie przedszkola pracują normalnie. Na 15 szkół podstawowych strajkuje 12 – nie protestują tylko nauczyciele ze szkół nr 2, 9 i 21. W strajku biorą również niemal wszystkie szkoły średnie z terenu miasta (10 na 12). Natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych zajęcia odbywają się normalnie.

– To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą przyszłość polskiej szkoły. Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty – przekonują organizatorzy strajku zrzeszeni w ZNP.

W poniedziałek wystosowali również apel do uczniów. „Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie! Jesteśmy świadomi, że nasz protest może budzić Wasze obawy i spowodować pewne trudności. Prosimy Was o zrozumienie, bo walczymy o szkołę, w której wszyscy będziemy dobrze się czuli i dzięki której spełnicie Wasze marzenia. Potraktujcie ten czas jako lekcję, jak ubiegać się o prawa swoje i innych”.

(JO)