Strona główna Kultura i imprezy

Wkrótce 26. Festiwal Święto Dzieci Gór [PROGRAM]

Święto Dzieci Gór 2018

26. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór odbędzie się między 22 a 29 lipca 2018 r. Do udziału w imprezie organizatorzy zaprosili zespoły z: Ukrainy, Estonii, Bułgarii, Gruzji, Czech, Tajlandii i Słowacji. Towarzyszyć im będą polskie dziecięce zespoły regionalne, reprezentujące folklor: lachowski, spiski, podhalański, krakowski, pogórzański, żywiecki. Dzieci wspólnie biorą udział w koncertach i imprezach towarzyszących, co stwarza im możliwość bliższego poznania się w codziennym festiwalowym życiu oraz nawiązania bardziej bezpośrednich kontaktów.

Jak przypominają organizatorzy imprezy z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, każda para zespołów ma swój „dzień narodowy”. W tym dniu podczas głównego koncertu zespoły są inicjatorami wspólnej zabawy z udziałem widowni, a także mają okazję do zaprezentowania kultury swojego kraju i regionu w różnych, wybranych przez siebie, formach działań pozascenicznych (kuchnie narodowe, wystawy, kiermasze, prezentacje uliczne itp.).

– Podczas tygodnia festiwalowego każdy zespół polski zaprasza swojego partnera do swojej rodzinnej miejscowości. Uczestnicy zagraniczni poznają środowisko w jakim na co dzień żyją ich nowi polscy przyjaciele – ich domy, rodziny, kolegów. W koncercie finałowym wszystkie zespoły realizują wspólny program sceniczny, podporządkowany jednej określonej idei. Taka formuła koncertu pozwala w praktyce uświadomić dzieciom, że różnice kulturowe nie są przeszkodą w realizacji wspólnych celów i tworzeniu nowych wartości.  W czasie tygodnia festiwalowego odbywa się również szereg imprez towarzyszących, zapewniających uczestnikom możliwość odpoczynku i zabawy, a jednocześnie stwarzających szansę poznania piękna regionu i najciekawszych miejsc południowej Polski – podkreślają organizatorzy.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych Święta Gór – przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające sądecki festiwal spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.

Dyrektorem Festiwalu jest Antoni Malczak, reżyserem i gospodarzem koncertów – Józef Broda z Koniakowa, a kierownikiem biura organizacyjnego – Małgorzata Kalarus.

Dotychczasowe dwadzieścia pięć edycji Święta Dzieci Gór gościło dziecięce zespoły regionalne z ponad 60 krajów świata, co oznacza, że ponad 12 tys. młodych ludzi zasmakowało wielkiej przygody, nawiązało nowe przyjaźnie, niosąc jednocześnie radość mieszkańcom regionu i turystom oraz, co najważniejsze, wypełniając i przekazując dalej ideę Festiwalu: „Dziecięca przyjaźń buduje pokój świata dorosłych”.

Święto Dzieci Gór program Nowy Sącz 2018

 

Reklama