Strona główna Kultura i imprezy

Wkrótce 27. Festiwal Święto Dzieci Gór [PROGRAM]

Reklama

Święto Dzieci Gór 2019

27. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór odbędzie się w Nowym Sączu między 21 a 28 lipca 2019 r. Do udziału w tegorocznym Festiwalu zaproszono zespoły z: Albanii, Białorusi, Kałmucji, Katalonii, Słowenii, Tajwanu i Węgier. Towarzyszyć im będą polskie dziecięce zespoły regionalne, reprezentujące folklor: babiogórski, lachowski (Lachy Sądeckie i Lachy Szczyrzyckie), łącki, podhalański oraz żywiecki.

Jak podkreślają organizatorzy z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, główną zasadą festiwalu jest  “uczyć przez zabawę”. Impreza nie ma charakteru konkursowego. Od samego początku istnienia Święta Dzieci Gór uczestnicy festiwalu (6 zespołów polskich i 6 zagranicznych) są łączeni w pary kamrackie. Od 2016 roku organizatorzy zapraszają na festiwal 7 zespołów zagranicznych.

Każda para zespołów ma swój “dzień narodowy”. W tym dniu podczas głównego koncertu zespoły są inicjatorami wspólnej zabawy z udziałem widowni, a także mają okazję do zaprezentowania kultury swojego kraju i regionu w różnych, wybranych przez siebie, formach działań pozascenicznych (kuchnie narodowe, wystawy, kiermasze, prezentacje uliczne itp.).

Podczas tygodnia festiwalowego każdy zespół polski zaprasza swojego partnera do swojej rodzinnej miejscowości. Uczestnicy zagraniczni poznają środowisko w jakim na co dzień żyją ich nowi polscy przyjaciele – ich domy, rodziny, kolegów.

W koncercie finałowym wszystkie zespoły realizują wspólny program sceniczny, podporządkowany jednej określonej idei. Taka formuła koncertu pozwala w praktyce uświadomić dzieciom, że różnice kulturowe nie są przeszkodą w realizacji wspólnych celów
i tworzeniu nowych wartości.  W czasie tygodnia festiwalowego odbywa się również szereg imprez towarzyszących, zapewniających uczestnikom możliwość odpoczynku i zabawy,
a jednocześnie stwarzających szansę poznania piękna regionu i najciekawszych miejsc południowej Polski.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych Święta Gór – przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające sądecki festiwal spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.

Dyrektorem Festiwalu jest Antoni Malczak, reżyserem i gospodarzem koncertów – Józef Broda z Koniakowa, a kierownikiem biura organizacyjnego – Małgorzata Kalarus.

Dotychczasowe dwadzieścia sześć edycji Święta Dzieci Gór gościło dziecięce zespoły regionalne z ponad 60 krajów świata, co oznacza, że ponad 12 tys. młodych ludzi zasmakowało wielkiej przygody, nawiązało nowe przyjaźnie, niosąc jednocześnie radość mieszkańcom regionu i turystom oraz, co najważniejsze, wypełniając i przekazując dalej ideę Festiwalu: “Dziecięca przyjaźń buduje pokój świata dorosłych”.

Bilety:
5 zł – koncert inauguracyjny (miejsca siedzące)
2 zł – dni narodowe
5 zł – koncert finałowy
15 zł – karnet na wszystkie koncerty

W sprzedaży:
12 lipca – 20 lipca w kasie MCK SOKÓŁ, ul. Długosza 3
21 lipca w kasie MCK SOKÓŁ od godz. 10.30 do 16.00 i w Rynku od godz. 18.00 do 20.00
22 – 28 lipca w kasie MCK SOKÓŁ do godz. 16.00
22 – 28 lipca w hali MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34 od godz. 17.00 do 19.00

Więcej informacji na stronie Festiwalu swietodziecigor.pl

(iw), Źródło: MCK Sokół
Reklama