Strona główna Wiadomości

Wkrótce roboty drogowe na ul. Barbackiego, Węgierskiej i Kamiennej

Reklama
Fot. TK / Twój Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu zapowiada rozpoczęcie w poniedziałek kilkudniowych prac remontowych na ul. Barbackiego. Po ich zakończeniu drogowcy przeniosą się na ul. Węgierską. Wkrótce ma też ruszyć długo oczekiwana budowa chodnika przy ul. Kamiennej.

Jak podaje MZD, prace na ul. Barbackiego planuje się rozpocząć 19 czerwca w godzinach popołudniowych. Przez około trzy dni zamknięty będzie odcinek między ul. Wolskiej a Mickiewicza.

Roboty na ulicy Węgierskiej rozpoczną się także w przyszłym tygodniu, po uporaniu się z pracami na ul. Barbackiego. – Prace będą prowadzone na szerokości ok. 2,50 m od krawężnika. Ruch w ciągu ulicy Węgierskiej będzie odbywał się obustronnie, czasowo mogą wystąpić utrudnienia w związku z zajęciem części jezdni przez maszyny drogowe. Roboty będą prowadzone odcinkowo, na częściach najbardziej zdegradowanej nawierzchni od ulicy Piramowicza do ulicy Popradzkiej – czytamy w komunikacie Miejskiego Zarządu Dróg.

Na początku przyszłego tygodnia powinny zniknąć utrudnienia w rejonie ul. Hallera – dobiega końca remont nawierzchni na odcinku między ul. Barską i Na Rurach. – Właśnie położona została warstwa wiążąca, została jeszcze do wykonania regulacja studzienek i na koniec położenie ostatnie, ścieralnej warstwy asfaltu – powiedział nam Grzegorz Mirek, dyrektor MZD.

W najbliższym czasie spodziewana jest również – oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców – budowa chodnika przy ul. Kamiennej (droga wyjazdowa z miasta w kierunku Kamionki Wielkiej). W ubiegłym roku rozstrzygnięto nawet już przetarg, ale wyłoniony w nim wykonawca ostatecznie nie podpisał umowy.

Tym razem w MZD liczą, że będzie inaczej i umowa zostanie ostatecznie podpisana. Przetarg wygrała firma Goldfood, oferując cenę 1,2 mln zł brutto. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy chodnika w ciągu ul. Kamiennej w Nowym Sączu w dwóch odcinkach – od istniejącego chodnika w ul.Kamiennej do mostu na rzece Kamienica oraz od mostu na rzece Kamienica do ul.Wczasowej. Według założeń inwestora prace powinny być zakończone w terminie do 30 listopada br.

(JO)