Strona główna Wiadomości

Wkrótce tytuł Honorowego Obywatela Miasta dla Jerzego Leśniaka

Jerzy Leśniak (1957 - 2017). Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza dla Jerzego Leśniaka
Jerzy Leśniak (1957 – 2017). Fot. UMNS

Na najbliższej sesji Rady Miasta, 21 listopada br., zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. Jerzemu Leśniakowi. To propozycja przedstawicieli kilkudziesięciu stowarzyszeń i organizacji oraz osób prywatnych, poparta przez prezydenta Ryszarda Nowaka.

Wniosek o przyznanie Honorowego Obywatelstwa zmarłemu w sierpniu Jerzemu Leśniakowi wpłynął do Urzędu Miasta jeszcze we wrześniu ale pod głosowanie rady w październiku nie trafił. Nie wpisała go do porządku obrad przewodnicząca RM Bożena Jawor. Ta tłumaczyła w lokalnych mediach, że według jej rozeznania „nie było jednomyślności” wśród radnych odnośnie tego pomysłu, co mogłoby rzekomo urazić rodzinę zmarłego.

Teraz jednak projekt uchwały znalazł się porządku obrad sesji Rady Miasta Nowego Sącza zaplanowanej na 21 listopada. – Z kilkudziesięciu dzieł Jerzego Leśniaka historię Nowego Sącza poznawać będą kolejne pokolenia. Niech dzisiaj ta sądecka historia odwzajemni się Jerzemu Leśniakowi i przyjmie go w panteon najwierniejszych synów – czytamy na zakończenie obszernego uzasadnienia projektu uchwały, podpisanego przez prezydenta Nowaka.

Jerzy Leśniak był dziennikarzem większości sądeckich mediów a potem pracownikiem etatowym Urzędu Miasta. Był sekretarzem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej i członkiem komitetu redakcyjnego Rocznika Sądeckiego. Znaczna część spośród kilkudziesięciu publikacji książkowych autorstwa bądź współautorstwa Jerzego Leśniaka była poświęcona naszemu miastu. Za najważniejsze jego dzieło uznawana jest „Encyklopedia Sądecka” (2000 rok) oraz właśnie wydana, już po jego śmierci, „Nowa Encyklopedia Sądecka”.

Tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza przyznawany jest od połowy XIX wieku. W 1915 roku nadano ten tytuł – jako pierwsze polskie miasto – Józefowi Piłsudskiemu. Przed wojną honorowymi obywatelami miasta zostali też m.in. gen. Bronisław Pieracki, gen. Edward Rydz-Śmigły oraz burmistrz Roman Sichrawa.

Po II wojnie światowej tytuły wręczono kilku radzieckim partyzantom i żołnierzom oraz działaczowi PZPR i ministrowi kultury Lucjanowi Motyce. Do przyznawania tego wyróżnienia powrócono pod koniec lat 90. XX w. Rada Miasta przyznała je m.in. Lechowi Kaczyńskiemu, Ryszardowi Kaczorowskiemu, Irenie Styczyńskiej, Krzysztofowi Pawłowskiemu oraz Marianowi i Józefowi Koralom.

W ostatnich latach nadanie tytułu dwukrotnie wzbudziło spore kontrowersje. W lipcu 2014 roku Rada Miasta nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Kazimierzowi Pazganowi, twórcy holdingu Konspol. Działacze „Solidarności” protestowali, zarzucając Pazganowi współpracę w latach 80. ze Służbą Bezpieczeństwa. Pazgan zaprzeczał i zapowiadał pozew o 15 milionów zł odszkodowania, ale ostatecznie nie skierował sprawy do sądu.

Zmarłemu w styczniu 2015 roku Józefowi Oleksemu (urodził się w Nowym Sączu), byłemu Premierowi RP, tytuł przyznano już w lutym 2015 roku. „Za” głosowało tylko 11 radnych (z 23-osobowego składu w głosowaniu wzięło udział 21 radnych). Przeciwnicy przyznania tytułu zwracali uwagę na niechlubną przeszłość Oleksego. Co ciekawe, zwolennikiem uhonorowania byłego premiera z SLD był reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość prezydent miasta. – Mi jest osobiście wstyd. Uważam, że to policzek dla miasta – mówił wtedy o uhonorowaniu Oleksego Piotr Naimski, poseł PiS. Natomiast Stanisław Kogut (senator PiS i wówczas szef lokalnych struktur tej partii) zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec radnych z ramienia PiS, którzy głosowali za przyznaniem tytułu byłemu premierowi. Słowa nie dotrzymał.

Tytuł wręczono wdowie po Oleksym dopiero w lipcu 2016 roku, przy okazji zbojkotowanej przez większość radnych promocji wydanej przez miasto książki o Józefie Oleksym.

Również w przypadku najnowszej propozycji przyznania tytułu Honorowego Obywatela odzywają się głosy, że nie powinno się przyznawać tego wyróżnienia dopiero po śmierci (jak już zdarzyło się w przypadku Oleksego). – Doszliśmy do wniosku, że jeżeli ta inicjatywa zostanie zaakceptowana przez Radę Miasta Nowego Sącza, nasz Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego wystąpi z propozycją przyznania takiego tytułu Wacławowi II – m.in. napisał do Bożeny Jawor prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu Leszek Zakrzewski.

Jednak głosy za wyróżnieniem zmarłego sandecjanisty są w większości. Wniosek w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Jerzemu Leśniakowi, który wpłynął do Urzędu Miasta Nowego Sącza 27 września 2017 podpisali:

Fundacja Chrobrego, Związek Sądeczan, Fundacja Sądecka, Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Nowym Sączu, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Miejski w Nowym Sączu, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu, MKS „Sandecja”, Sądeckie Towarzystwo Sportowe „Superfighter”, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, dr Krzysztof Pawłowski (Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza), Kazimierz Pazgan (Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza), Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Rafał Skąpski (były wiceminister kultury), Józef Antoni Wiktor (były wojewoda nowosądecki i prezydent Nowego Sącza), Jan Golonka (były starosta nowosądecki), Mieczysław Kiełbasa (były wicewojewoda nowosądecki i wicestarosta nowosądecki), Wiesław Basta (były przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego), Stanisław Pasoń (były poseł na Sejm RP, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego), Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION”, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Klub Sportowy „START”, Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „START”, Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „Dla Miasta”.

(JO)

Reklama