Strona główna Wiadomości

Wkrótce w Miasteczku Galicyjskim nowa atrakcja dla dzieci: ogród edukacyjno-sensoryczny

Reklama

ogród edukacyjno-sensoryczny

Do końca maja w Miasteczku Galicyjskim przy ul. Lwowskiej powstanie “ogród edukacyjno-sensoryczny” – miejsce do prowadzenia warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych ale też zabawy i rekreacji. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu właśnie wybrało wykonawcę prac budowlanych, prowadzonych w ramach współfinansowanego ze środków UE większego projektu „Muzea Otwarte”.

Głównym celem prowadzonego przez kilka instytucji projektu jest “wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem
podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza”. W części realizowanej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu poddawane są modernizacji: Muzeum Nikifora w Krynicy oraz Muzeum Pienińskie w Szczawnicy. W Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu (które jest oddziałem nowosądeckiego muzeum, podobnie jak sąsiadujący z nim Sądecki Park Etnograficzny) powstanie “ogród edukacyjno-sensoryczny”.

W ramach projektu na terenie Miasteczka (w jego części za ratuszem i repliką dworu szlacheckiego) stworzona zostanie m.in. ekspozycja plenerowa z mini-zagrodami wiejskimi, z elementami wyposażenia i zdobieniami charakterystycznymi dla czterech grup etnograficznych prezentowanych w Sądeckim Parku Etnograficznym (Lachów sądeckich, Pogórzan, Górali sądeckich i Łemków).

Obok znajdą się również elementy do zabaw (huśtawki, pomosty, piaskownica, równoważnia) oraz część sensoryczna, która w założeniu ma oddziaływać na dotyk, słuch i węch. Będzie m.in. “ścieżka bosych stóp”, konstrukcje z dzwonkami, kołatkami czy skrzynie z roślinami charakterystycznymi dla kuchni, medycyny i obrzędowości ludowej, kwiaty oraz pas traw szumiących na wietrze.

Jak czytamy w opisie projektu, ogród “będzie łatwo dostępny dla małych dzieci i wygodny jako miejsce zabaw edukacyjnych także dla rodziców z maluchami w wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Rodzice i opiekunowie grup zorganizowanych będą mogli w tym miejscu przygotować dzieci do zwiedzania ekspozycji skansenowskiej lub utrwalić wiedzę zdobytą podczas wycieczki po skansenie. Z ogrodu będą mogli korzystać samodzielnie zwiedzający indywidualni – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pod opieką dorosłych oraz dziecięce grupy zorganizowane pod opieką wychowawców”.

Urządzenie ogrodu edukacyjno-sensorycznego w Miasteczku Galicyjskim kosztować będzie 160 tys. zł a odbiór końcowy wyznaczono na 24 maja br. Wartość zadań realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w ramach projektu “Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” przekracza 2 mln zł. 85 proc. kosztów jest  dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

(JO)

Reklama