Strona główna Wiadomości

Władze miasta chcą wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach

władze Nowego Sącza chcą wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach
Jeden ze sklepów z alkoholem w mieście. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Rada Miasta Nowego Sącza na posiedzeniu 11 września ma zająć się projektem uchwały w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Zamierza się również ograniczyć – dotychczas nielimitowaną – ilość wydawanych zezwoleń na sprzedaż piwa.

Projekt uchwały w sprawie „ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych” wynika z tegorocznej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Daje ona samorządom możliwość regulowania sprzedaży napojów alkoholowych na swoim terenie.

Według propozycji przygotowanych przez prezydenta miasta, limity zezwoleń na sprzedaż piwa w mieście wynosiłyby: 190 dla sklepów oraz 130 dla lokali gastronomicznych (do tej pory nie było ograniczenia ilości koncesji dla sprzedaży piwa).

Limity na oddzielne zezwolenia na sprzedaż wina (napoje do 18% zawartości alkoholu) oraz wódki mają wynieść po 170 dla sklepów i po 70 dla lokali gastronomicznych (takie limity obowiązują obecnie ale odnośnie ilości punktów, a nie koncesji. Jeden punkt ma osobne koncesje na wino oraz wódkę). Według danych z połowy br. według dotychczasowych przepisów w Nowym Sączu koncesje wydano dla 189 sklepów oraz 128 lokali gastronomicznych.

Projekt uchwały zakłada odmowę wydania koncesji m.in. dla punktów w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, kościołów, na terenie obiektów sportowych czy w ogródkach pod sklepami.

Istotnym punktem projektu uchwały jest zapis, iż „zakazuje się sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży między godziną 22.00 a 6.00”. W praktyce oznacza to zakaz nocnej sprzedaży piwa i mocniejszych alkoholi we wszystkich sklepach czy stacjach benzynowych na terenie Nowego Sącza. Zakaz ten nie obejmuje podawania alkoholu w lokalach gastronomicznych.

„Nowe uregulowania na poziomie ustawowym umożliwiają gminom sprawniejsze realizowanie celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. ograniczanie dostępności napojów alkoholowych, poprzez wprowadzenie limitu dla zezwoleń na sprzedaż piwa, które jest najtańszym, najbardziej dostępnym i wysoce akceptowanym społecznie, głównie wśród młodzieży środkiem psychoaktywnym, oraz
wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione” – czytamy m.in. w uzasadnieniu do projektu uchwały.

(JO)

Reklama