Strona główna Wiadomości

Władze miasta: Zostaw 1% podatku w Nowym Sączu

Reklama

Do przekazania 1-procentowego odpisu podatkowego na rzecz jednej z ponad 40 lokalnych organizacji pożytku publicznego (OPP) zachęcają władze Nowego Sącza. Lista OPP z naszego miasta, którym możesz przekazać procent podatku za 2018 rok na końcu tekstu.

– Bardzo proszę i zachęcam do tego, żeby wszystkie organizacje pożytku publicznego, działające na terenie Nowego Sącza, zostały wsparte tym jednym procentem. Przekazując jeden procent podatku nowosądeckim organizacjom zgadzamy się na to, aby  nasze pieniądze wspierały lokalne inicjatywy, pomagały w rozwiązywaniu naszych nowosądeckich problemów, wspomagały aktywność społeczną mieszkańców  miasta i przyczyniały się do jego rozwoju – mówi zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
  • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Ważne informacje:

  • Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy podany przez OPP. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego
  • Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz OPP, jeżeli organizacja nie podała rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub podała go nieprawidłowo, albo organizacja OPP została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.
  • Kwota ta nie zostanie również przekazana, gdy podatnik we wniosku o przekazanie 1% poda numer wpisu do KRS, którego nie zawiera wskazany wyżej wykaz.
  • Jeżeli podatnik w swoim wniosku poda kwotę, która przekracza wysokość 1% jego podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz wybranej OPP kwotę w prawidłowej wysokości.

Wykaz organizacji pożytku publicznego działających w Nowym Sączu uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku (nazwa oraz numer KRS)

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem “MADA” 0000006079
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo “NADZIEJA” 0000016044
Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny Włodarczyk 0000017921
Stowarzyszenie “SURSUM CORDA” 0000020382
Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu “LACHY” 0000020842
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe 0000028184
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne 0000030181
Stowarzyszenie Chóru “SCHERZO” 0000032935
Klub Sportowy “DUNAJEC” w Nowym Sączu 0000034211
Towarzystwo Przyjaciół Chorych “SĄDECKIE HOSPICJUM” 0000039177
Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny 0000041483
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów “SPOKOJNE JUTRO” z Siedzibą w Nowym Sączu 0000045565
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe 0000045896
Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski 0000051381
Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu 0000059484
Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Nowym Sączu 0000089251
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “BETLEJEM” w Nowym Sączu 0000110630
Fundacja Medyczna MALMED 0000124849
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu 0000155175
Stowarzyszenie “PRZYJACIELE SERCA I ŻYCIA” 0000163313
Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet 0000170160
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych “STOPIL” 0000172389
Fundacja im. dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu 0000211174
Stowarzyszenie “TĘCZA” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu 0000213810
Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość 0000238898
Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego “ALF” 0000248267
Fundacja “KLENIE” 0000264918
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu “JESTEŚMY” 0000265991
Stowarzyszenie “PIAST” na Rzecz Aktywnego Trybu Życia 0000279695
Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota 0000313330
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich “ORION” 0000314065
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki “WSPINKA” 0000331588
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział “BESKID” w Nowym Sączu 0000343564
Fundacja Pomyśl o Przyszłości 0000375058
Sądecka Fundacja na Rzecz Wspierania Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego “O KAŻDE DZIECKO” 0000375906
Fundacja Ostoja 0000413295
Fundacja RENOVO 0000447535
Fundacja “POMAGAM NIEWIDOMYM” Władysława Lorka 0000494745
Fundacja Instytut Państwa i Prawa 0000516027
Fundacja Chrobrego 0000542514
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “AKADEMIA PIŁKARSKA 2012” im. Wiesława Spiegla 0000561760

Jak dokonać odpisu 1% podatku w 2019 roku?

1% podatku w Nowym Sączu

Reklama