Strona główna Wiadomości

Władze zapewniają, że nie będzie zwolnień w oświacie

Nowy Sącz nie będzie zwolnień w oświacie
Część nowo-mianowanych nauczycieli z wiceprezydentem Nowego Sącza. Fot. UM NS

– Wszystkie stanowiska nauczycielskie są utrzymane – zapowiedział w przededniu inauguracji roku szkolnego 2016/2017 dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Józef Klimek. We wtorek odbyła się doroczna narada dyrektorów szkół.

Dyrektor Klimek pozytywnie ocenił wyniki rekrutacji. W przedszkolach znalazły miejsce dzieci w wieku 4 – 6 lat wszystkich chętnych rodziców. Aby tak się stało uruchomiono nowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 20.

W szkołach ponadgminazjalnych też nie było kłopotów z chętnymi.  – Pomimo niżu demograficznego zrekrutowaliśmy do szkół ponadgimnazjalnych młodzież na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, co oznacza, że wszystkie stanowiska nauczycielskie są utrzymane. Generalnie rzecz ujmując: nie mamy zwolnień – stwierdził dyrektor Wydziału Edukacji UM.

Do redukcji zatrudnienia nie powinno także doprowadzić drastyczne zmniejszenie dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych. W tym roku szkolnych pierwszaków będzie zaledwie niespełna 500 – o połowę mniej, niż przyjęto w ubiegłym roku szkolnym. Zamiast 45 oddziałów klas pierwszych będzie ich w tym roku szkolnym tylko 26.

Podczas narady dyrektorów odbywającej się w Zespole Szkół nr 1 im.Komisji Edukacji Narodowej (czyli „Gastronomie”) odbyło się także ślubowanie oraz wręczenie tytułów nauczyciela mianowanego 53 pedagogom z sądeckich placówek oświatowych.

bez zwolnień w oświacie
Nowi nauczyciele mianowani. Fot. UM NS

Od 1 września w nowosądeckich szkołach będzie pracować łącznie ponad 1900 nauczycieli.

Miejska inauguracja roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 31 sierpnia o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 77.

(iw), źródło: www.nowysacz.pl

Reklama