Strona główna Twoje miasto

Władze zapraszają do Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty

Reklama
Magdalena Majka
Zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Magdalena Majka. Fot. UMNS

Władze miasta Nowego Sącza zapraszają do wzięcia udziału w obradach Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty. Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 lutego 2019 roku o godzinie 12:00 w sali reprezentacyjnej im. St. Małachowskiego w Ratuszu.

Pomysł wywodzi się z okresu kampanii wyborczej, kiedy to prezydent Ludomir Handzel zapowiadał zorganizowanie takiego stołu. Źródła pomysłu są głębsze. Uważamy, że taka debata jest potrzebna, że wszystkie środowiska związane z oświatą w Nowym Sączu, mamy tu na myśli przedstawicieli wszystkich instytucji edukacyjnych, również rodziców, związków zawodowych, pracowników obsługi, powinny mieć szansę, aby się spotkać i porozmawiać. Jest to część zamysłu prowadzenia polityki lokalnej w Nowym Sączu. Chcemy, żeby o ważnych sprawach mówiło się otwarcie. Zaprosiliśmy do udziału osoby ze środowisk, które są naszym zdaniem naturalnym uczestnikiem takiego okrągłego stołu, takiej debaty – mówi zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Magdalena Majka.

Prezydent Ludomir Handzel oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska do udziału w obradach Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty zaprosili przedstawicieli placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z Nowego Sącza: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, a także następujących placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pałacu Młodzieży, Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego. Ponadto wysłano zaproszenie do Rad Rodziców, przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza radnego Grzegorza Ledzińskiego i Związków Zawodowych: ZNP i „Solidarności”.

Osoby spoza tych zaproszonych, zainteresowane udziałem w debacie, proszone są o kontakt z Wydziałem Edukacji i Wychowania: tel.: 18 414 13 70, e-mail: asopata@nowysacz.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 lutego. Pierwsze pięć osób z poszczególnych grup, zostanie zaproszonych na obrady 4 lutego.

tekst: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza
Reklama