Strona główna Twoje miasto

“Wspomnienie o sądeckim krajanie”

Reklama

książka o Oleksym - promocja w Nowym SączuW sali im. Stanisława Małachowskiego sądeckiego ratusza odbyło się spotkanie pt. “Wspomnienie o sądeckim krajanie Józefie Oleksym”, którego organizatorem był Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Częścią wydarzenia była uroczystość z okazji przyznania śp. Józefowi Oleksemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

To był człowiek, który się do nas wszystkich przyznawał i zawsze miał czas, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich. Bardzo sobie cenię, że takiego człowieka, wielkiego człowieka znałem – mówił przyjaciel Józefa Oleksego ks. dr Andrzej Jedynak. Podczas spotkania odbyła się także prezentacja książki z serii Biblioteka Rocznika Sądeckiego pt. “Choć po lewicy, a wszelako prawy… Józef Oleksy 1946-2015”, autorstwa Jerzego Leśniaka.

Statuetkę i dyplom Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza z rąk Michała Kądziołki, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Ryszarda Nowaka, odebrała Maria Oleksy, wdowa po śp. Józefie Oleksym. Gratulacje złożyli Zastępca Prezydenta Jerzy Gwiżdż i Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza Kazimierz Pazgan. Wśród gości obecni byli m.in. siostra śp. Józefa Oleksego – Bogumiła, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Rocznika Sądeckiego prof. Feliks Kiryk, wiceprzewodniczący Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej Jan Golonka, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, radny Kazimierz Sas i zaproszeni goście.

W okolicznościowej laudacji, którą wygłosił wiceprzewodniczący Michał Kądziołka, czytamy między innymi: “Człowiek, który ukochał nasze miasto i niestrudzenie zabiegał o ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia oraz inicjował interesujące dla Nowego Sącza wydarzenia kulturalne i społeczne. Z zaangażowaniem i wielką erudycją, znawstwem i powszechną wiedzą o współczesnych dokonaniach Sądeczan, wszczepiał obywatelom Królewskiego Grodu nad Dunajcem i Kamienicą patriotyzm i umiłowanie do ich umiłowanego miasta. Od 25 lat, od początku zrodzenia samorządu w Polsce był wypróbowanym sojusznikiem nowosądeckich władz, miasta i powiatu. Jako polityk wspierał sądeckie władze samorządowe, brał udział w ważnych wydarzeniach dla miasta i regionu. Między innymi dzięki jego decyzji w latach 90., Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu otrzymał pierwszy tomograf. Wspomógł też miasto w pozyskaniu poważnej dotacji z funduszu Fundacji Polsko-Niemieckiej na budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu – Wielopolu. Bronił skutecznie przed likwidacją Urzędu Celnego w Nowym Sączu uważając, że miasto, które po reformie administracyjnej w 1998 roku straciło status wojewódzki, nie powinno być spychane na margines. Zasługą dr Józefa Oleksego jest reaktywowanie na początku XXI w. Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, integrującego środowiska sądeckie w kraju i zagranicą. (…) Niezwykle istotne było też wspieranie przez Klub i osobiście przez Józefa Oleksego nowosądeckich inicjatyw gospodarczych, a także udzielanie przez Klub pomocy stypendialnej uzdolnionej sądeckiej młodzieży. Również jako lider Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej wielokrotnie w ostatnich latach inicjował spotkania z najwyższymi przedstawicielami Rządu, Parlamentu i Województwa w celu podejmowania realizacji kluczowych inwestycji dla Nowego Sącza i Sądecczyzny”.

Jestem bardzo wzruszona i nigdy nie pomyślałabym, że to ja będę tutaj stała. Zawsze wyobrażałam sobie, że powinien tutaj stać mój mąż i na pewno byłby szczęśliwy, bo bardzo był związany z Nowym Sączem. Z pewnością to zaszczytne wyróżnienie byłoby najważniejszym w jego życiu – mówiła Maria Oleksy i dodała: – Serdecznie wszystkim dziękuję za tą dzisiejszą uroczystość.

Nowy Sącz książka o Oleksym - promocjaPrezydent Ryszard Nowak podkreślił, że Józef Oleksy był przyjacielem Nowego Sącza i dobrym Sądeczaninem, pomimo tego, że większość życia spędził w Warszawie. – Zawsze można było uzyskać od niego wsparcie. To, że spotykamy się tutaj wspólnie świadczy o tym, że potrafimy się wznieść ponad podziały – mówił prezydent Nowak. – Zdecydowanie różniliśmy się politycznie i ideologicznie, ale życzyłbym sobie mieć takich właśnie adwersarzy jak Józef Oleksy.

Na zakończenie spotkania w sądeckim ratuszu odbył się krótki recital zespołu PEJM z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. Spotkanie poprowadził Jerzy Leśniak, autor książki “Choć po lewicy, a wszelako prawy… Józef Oleksy 1946-2015”.

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe rzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl