Strona główna Wiadomości

WYBORY SAMORZĄDOWE: Kandydaci do Rady Powiatu Nowosądeckiego

Reklama
starostwo
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Fot. TK / Twój Sącz

W wyborach samorządowych które odbędą się 16 listopada mieszkańcy powiatu nowosądeckiego wybiorą 29 radnych powiatowych. Teren powiatu jest podzielony na 7 okręgów.

Okręg 1 (4 mandaty): gmina Łącko, gmina Podegrodzie; zgłoszono 6 list i 45 kandydatów

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 BODZIONY Krzysztof Wojciech zam. Podegrodzie, wiek: 48
2 BABIK Irena Wiesława zam. Gostwica, wiek: 36
3 MAŁEK Robert Gabriel zam. Brzezna, wiek: 40
4 KOWALIK Marta zam. Jazowsko, wiek: 47
5 CISEK Agnieszka Małgorzata zam. Łącko, wiek: 27
6 ZYGADŁO Tadeusz zam. Łącko, wiek: 50
7 KARPIERZ Mariusz Andrzej zam. Juraszowa, wiek: 37
8 CEBULA Małgorzata Grażyna zam. Zabrzeż, wiek: 24

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecka Wspólnota Samorządowa

1 SUDO Grzegorz Mieczysław zam. Brzezna, wiek: 57
2 OWSIANKA Tomasz Marcin zam. Jazowsko, wiek: 35
3 MASTALSKA Bogumiła Jadwiga zam. Brzezna, wiek: 40
4 NOWAK Paweł Edmund zam. Biczyce Dolne, wiek: 44
5 ZYGMUNT Magdalena Bogusława zam. Juraszowa, wiek: 47

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecki Ruch Samorządowy

1 DZIEDZINA Jan zam. Wola Kosnowa, wiek: 43
2 SZEWCZYK Zenon Piotr zam. Podegrodzie, wiek: 60
3 RYSIEWICZ Maria zam. Kadcza, wiek: 67
4 GASPARSKI Tomasz Szczepan zam. Brzezna, wiek: 37
5 MAJCHRZAK Stanisław zam. Łącko, wiek: 45
6 MRÓZ Beata zam. Gostwica, wiek: 44
7 ZACHWIEJA Monika Agnieszka zam. Zarzecze, wiek: 29
8 POPARDA Elżbieta zam. Olszana, wiek: 43

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 ŁATKA Stanisław zam. Podegrodzie, wiek: 48
2 POTONIEC Roman Szczepan zam. Maszkowice, wiek: 46
3 KOTARBA Józef Jan zam. Podegrodzie, wiek: 54
4 USZKO Marek Krzysztof zam. Brzezna, wiek: 54
5 KRÓL Małgorzata Maria zam. Zagorzyn, wiek: 37
6 PASIUT Małgorzata Jadwiga zam. Brzezna, wiek: 30
7 LESZKO Monika Anna zam. Łącko, wiek: 32
8 ZAREMBA Tadeusz Andrzej zam. Kadcza, wiek: 40

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Sądeckiej

1 WARDĘGA Władysław zam. Podegrodzie, wiek: 59
2 JAGIEŁA Magdalena Jolanta zam. Łącko, wiek: 45
3 TOMCZYK Stanisław zam. Gostwica, wiek: 59
4 MYJAK Tadeusz Stanisław zam. Łącko, wiek: 39
5 ZARABSKA Agata zam. Podegrodzie, wiek: 50
6 ZYGADŁO Marek Jerzy zam. Czarny Potok, wiek: 53
7 POTONIEC-MĘDOŃ Urszula Agata zam. Brzezna, wiek: 43
8 KOZIK Halina zam. Jazowsko, wiek: 50

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarnie dla Sądecczyzny

1 ZĄBEK Jacek Kazimierz zam. Maszkowice, wiek: 47
2 SZUBRYT Józef Kazimierz zam. Brzezna, wiek: 38
3 KOCAŃDA Piotr Józef zam. Brzezna, wiek: 56
4 LIZOŃ Krzysztof Grzegorz zam. Brzyna, wiek: 30
5 WOLAŃSKA Aneta Natalia zam. Łącko, wiek: 25
6 PIETRZAK Małgorzata Janina zam. Stadła, wiek: 38
7 KUNICKA Józefa Barbara zam. Zagorzyn, wiek: 42
8 OBRZUT Artur Stanisław zam. Chochorowice, wiek: 22

Okręg 2 (4 mandaty): gmina Chełmiec; zgłoszono 5 list i 40 kandydatów

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecka Wspólnota Samorządowa

1 POTOCZEK Radosław Wojciech zam. Rdziostów, wiek: 32
2 ŁABUDA Paweł zam. Chełmiec, wiek: 38
3 ŁĘCZYCKI Marian Józef zam. Piątkowa, wiek: 53
4 BUDNIK Marta Zofia zam. Klęczany, wiek: 39
5 STAWIARSKA Joanna Maria zam. Biczyce Dolne, wiek: 52
6 BARAN Krzysztof Jan zam. Ubiad, wiek: 34
7 LEŚNIAK Dorota zam. Trzetrzewina, wiek: 42
8 PYZIK Józef zam. Mystków, wiek: 54

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecki Ruch Samorządowy

1 MRZYGŁÓD Stanisław zam. Świniarsko, wiek: 63
2 MARSZAŁEK Renata Natalia zam. Librantowa, wiek: 24
3 PĘKALA-PIEKARSKA Mariola Anna zam. Rdziostów, wiek: 34
4 OLEKSY Stanisław Kazimierz zam. Paszyn, wiek: 61
5 CHOCHOROWSKI Marian Leszek zam. Trzetrzewina, wiek: 54
6 CHRZĄSTOWSKA Kinga Anna zam. Naściszowa, wiek: 29
7 SOŁTYS Andrzej zam. Dąbrowa, wiek: 53
8 WÓJCIK Dominik zam. Chomranice, wiek: 41

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 LEŚNIAK Józef Krzysztof zam. Mała Wieś, wiek: 46
2 KWIATKOWSKI Marek Stanisław zam. Marcinkowice, wiek: 58
3 BUKOWIEC Jacek Jan zam. Chomranice, wiek: 52
4 ROSIEK Eugeniusz zam. Librantowa, wiek: 63
5 HILGER Maria zam. Klimkówka, wiek: 54
6 SZAROTA Maria Barbara zam. Wielogłowy, wiek: 66
7 PISZCZEK Andrzej Paweł zam. Marcinkowice, wiek: 45
8 MRÓZ Bogusława zam. Biczyce Dolne, wiek: 49

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Sądeckiej

1 GŁÓD Józef zam. Paszyn, wiek: 56
2 CHMURA Mikołaj Wojciech zam. Marcinkowice, wiek: 34
3 POTOCZEK Jan Marek zam. Chełmiec, wiek: 57
4 BARAN Agata Agnieszka zam. Dąbrowa, wiek: 47
5 NEZNAL Joanna Ewa zam. Rdziostów, wiek: 38
6 ORACZ Jerzy Jan zam. Librantowa, wiek: 54
7 SZKARADEK Irena Anna zam. Chełmiec, wiek: 47
8 WODA Andrzej Władysław zam. Klimkówka, wiek: 67

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarnie dla Sądecczyzny

1 LEŚNIARA Wiesław zam. Mała Wieś, wiek: 58
2 ZACHARIASZ Halina Elżbieta zam. Klęczany, wiek: 53
3 KUBACKA Marzena zam. Świniarsko, wiek: 45
4 ROSŁANIEC Renata Maria zam. Chełmiec, wiek: 43
5 KLIMCZAK Marcin Marian zam. Dąbrowa, wiek: 32
6 ROLA Joanna Barbara zam. Chełmiec, wiek: 55
7 OLCHAWA Grażyna zam. Trzetrzewina, wiek: 50
8 CWYNAR Jarosław Artur zam. Paszyn, wiek: 39

Okręg 3 (5 mandatów): gmina Łososina Dolna, gmina Korzenna, gmina Gródek nad Dunajcem; zgłoszono 7 list i 63 kandydatów

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 OLSZYŃSKI Waldemar Paweł zam. Korzenna, wiek: 50
2 SYNOWIEC Małgorzata Elżbieta zam. Łososina Dolna, wiek: 62
3 KRUPCZYŃSKI Andrzej Józef zam. Gródek nad Dunajcem, wiek: 62
4 OBROCHTA Agata Joanna zam. Miłkowa, wiek: 44
5 MATEJA Monika Małgorzata zam. Jelna, wiek: 34
6 BUGAŃSKA Małgorzata Władysława zam. Rożnów, wiek: 44
7 PAWLIK Lucyna Bogumiła zam. Łęka, wiek: 45
8 JAROSZ Maksymilian Stanisław zam. Stańkowa, wiek: 26
9 FORYŚ Monika zam. Tropie, wiek: 28
10 SZAJNA Piotr zam. Wojnarowa, wiek: 44

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecka Wspólnota Samorządowa

1 WOLAK Stefan Bronisław zam. Rożnów, wiek: 58
2 OGORZAŁEK Piotr zam. Koniuszowa, wiek: 45
3 JANKOWSKI Piotr zam. Bartkowa Posadowa, wiek: 47
4 LIGĘZA-CHYC Agata zam. Lipnica Wielka, wiek: 39
5 KOGUT Maria zam. Janczowa, wiek: 54
6 KOSTILEK Elżbieta Maria zam. Łososina Dolna, wiek: 21
7 HAJDUK Katarzyna Agnieszka zam. Rożnów, wiek: 31
8 OGAR Jan zam. Sienna, wiek: 58
9 CETNAROWSKA Barbara Maria zam. Tropie, wiek: 35
10 PATER Mariola Magdalena zam. Trzycierz, wiek: 32

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecki Ruch Samorządowy

1 BASTA Irena Danuta zam. Tęgoborze, wiek: 54
2 SKÓBEL Władysław zam. Rożnów, wiek: 61
3 KUMOR Paweł Jacek zam. Łyczana, wiek: 29
4 DZIEDZIC Iwona Anna zam. Wojnarowa, wiek: 31
5 MIŁKOWSKI Zbigniew zam. Miłkowa, wiek: 43
6 MOLEK Janina Teresa zam. Tropie, wiek: 72
7 STUDZIŃSKI Krzysztof Adam zam. Łososina Dolna, wiek: 32
8 RUCHAŁA Elżbieta Maria zam. Koniuszowa, wiek: 50
9 MIKOSZ Agata zam. Sienna, wiek: 42
10 KLIMEK Tymon zam. Mogilno, wiek: 30

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 PŁAWIAK Marek Kazimierz zam. Witowice Górne, wiek: 51
2 PARUCH Zygmunt Jan zam. Rożnów, wiek: 54
3 KANTOR Franciszek zam. Wojnarowa, wiek: 56
4 OPIŁO Zygmunt Jan zam. Lipie, wiek: 52
5 RUCHAŁA Iwona Aneta zam. Mogilno, wiek: 43
6 MICHALAK Bożena Katarzyna zam. Łososina Dolna, wiek: 43
7 SUCHANEK Agnieszka zam. Tęgoborze, wiek: 41
8 BULANDA Marcin zam. Lipnica Wielka, wiek: 34
9 PIERZCHAŁA Maria Bernadeta zam. Przydonica, wiek: 48
10 NIKA Zofia zam. Łyczana, wiek: 54

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Sądeckiej

1 KIEŁBASA Mieczysław zam. Lipnica Wielka, wiek: 63
2 OPOKA Kazimierz Tomasz zam. Łososina Dolna, wiek: 54
3 TOBIASZ Józef zam. Gródek nad Dunajcem, wiek: 59
4 APRYASZ Wiktoria zam. Wojnarowa, wiek: 56
5 BAZIAK Urszula zam. Sienna, wiek: 40
6 DUTKA Maria Halina zam. Siedlce, wiek: 52
7 KMIECIK Maria zam. Łyczanka, wiek: 55
8 OLSZEWSKI Benedykt Antoni zam. Tęgoborze, wiek: 28
9 SZAMBELAN Leszek Jan zam. Korzenna, wiek: 52
10 WINIARSKI Michał Józef zam. Roztoka-Brzeziny, wiek: 37

Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Ruchała „Sprawny Samorząd”

1 RUCHAŁA Elżbieta Joanna zam. Świdnik, wiek: 32
2 POTOCZEK Wojciech Rafał zam. Świdnik, wiek: 40
3 MAZIARZ Irena Halina zam. Świdnik, wiek: 54

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarnie dla Sądecczyzny

1 SZKARŁAT Józef zam. Łososina Dolna, wiek: 51
2 WAZ Jan zam. Koniuszowa, wiek: 55
3 PECIAK Paweł Władysław zam. Przydonica, wiek: 31
4 KARKOSZKA Augustyn zam. Tęgoborze, wiek: 60
5 WOJTACZKA Joanna zam. Lipnica Wielka, wiek: 52
6 BRAUER Urszula zam. Tęgoborze, wiek: 53
7 JAWOREK Mariusz Mateusz zam. Rożnów, wiek: 25
8 KOBYLAŃSKA Elżbieta zam. Gródek nad Dunajcem, wiek: 54
9 BOMBA Jacek Paweł zam. Bartkowa Posadowa, wiek: 41
10 KASPRZYK Krystyna Grażyna zam. Korzenna, wiek: 50

Okręg 4 (4 mandaty): gmina Grybów, miasto Grybów; zgłoszono 5 list i 40 kandydatów

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 WANATOWICZ Stanisław Franciszek zam. Krużlowa Wyżna, wiek: 57
2 SUŁKOWSKA Katarzyna Urszula zam. Wyskitna, wiek: 46
3 ROMAŃSKI Wacław Eugeniusz zam. Grybów, wiek: 61
4 GONDEK Michał zam. Stróże, wiek: 49
5 PĘKALA-ŻUR Beata zam. Grybów, wiek: 39
6 GRUCA Janusz Edward zam. Cieniawa, wiek: 37
7 BOGUSZ Zbigniew Łukasz zam. Wyskitna, wiek: 30
8 WANATOWICZ Elżbieta Marta zam. Krużlowa Wyżna, wiek: 53

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecka Wspólnota Samorządowa

1 GLIŃSKI Jarosław zam. Grybów, wiek: 40
2 MACIEJOWSKI Zbigniew Michał zam. Grybów, wiek: 38
3 MICZOŁEK Irena zam. Cieniawa, wiek: 50
4 OBRZUT Piotr zam. Stróże, wiek: 43
5 PAŁANCEWICZ Stanisława Grażyna zam. Binczarowa, wiek: 58
6 PORĘBA Ewa Barbara zam. Polna, wiek: 50
7 PRZETACZNIK Ryszard Stanisław zam. Biała Niżna, wiek: 53
8 PTASZKOWSKI Stanisław Bogdan zam. Ptaszkowa, wiek: 41

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecki Ruch Samorządowy

1 BROŃSKI Józef Antoni zam. Stróże, wiek: 59
2 OBRZUT Wiktor Stanisław zam. Siołkowa, wiek: 40
3 GŁÓWCZYK Marta Maria zam. Florynka, wiek: 47
4 MATUŁA Ewa zam. Kąclowa, wiek: 44
5 ROLKA Janusz Grzegorz zam. Ptaszkowa, wiek: 54
6 SEKUŁA Marcin Michał zam. Grybów, wiek: 39
7 SZYSZKA Marzena Dorota zam. Binczarowa, wiek: 38
8 ŚLUSARCZYK Wojciech zam. Grybów, wiek: 64

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 PORĘBA Antoni Marian zam. Stróże, wiek: 65
2 KOSZYK Antoni zam. Grybów, wiek: 54
3 DURLAK Wiktor Michał zam. Biała Niżna, wiek: 31
4 SAPALSKI Marcin Piotr zam. Biała Niżna, wiek: 35
5 SZYSZKA Alicja Stanisława zam. Kąclowa, wiek: 46
6 SĘDZIK Natalia Katarzyna zam. Grybów, wiek: 21
7 KROK Karolina Maria zam. Siołkowa, wiek: 21
8 CHRONOWSKI Stanisław Józef zam. Grybów, wiek: 45

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarnie dla Sądecczyzny

1 OBRZUT Jan Stanisław zam. Biała Niżna, wiek: 53
2 PORĘBA-PIETRZAK Marzena Maria zam. Ptaszkowa, wiek: 39
3 WRONA Stanisław Stefan zam. Stara Wieś, wiek: 76
4 TARSA Wiesław zam. Grybów, wiek: 51
5 ŁUKASIK Zdzisław zam. Grybów, wiek: 52
6 RODAK Czesława Elżbieta zam. Siołkowa, wiek: 50
7 MOTYKA Maria zam. Grybów, wiek: 53
8 KRZYSZTOŃ Marek Kazimierz zam. Polna, wiek: 47

Okręg 5 (3 mandaty): gmina Kamionka Wielka, gmina Nawojowa, gmina Łabowa; zgłoszono 6 list i 35 kandydatów

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 KUCHARSKI Jan zam. Złotne, wiek: 63
2 MĄKA Eugeniusz Roman zam. Łabowa, wiek: 61
3 HOROWSKA Agata Teresa zam. Nawojowa, wiek: 49
4 KAMIEŃSKA Magda Maria zam. Kamionka Mała, wiek: 24
5 BOCHEŃSKI Janusz zam. Nowa Wieś, wiek: 53

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecka Wspólnota Samorządowa

1 PAWŁOWSKA-NOWAK Zofia Małgorzata zam. Kamionka Wielka, wiek: 62
2 JELEŃ Czesław zam. Mszalnica, wiek: 70
3 GROŃ Agnieszka Iwona zam. Królowa Polska, wiek: 35
4 ROGÓZ Marek Robert zam. Homrzyska, wiek: 41
5 LELETKO Henryk Bronisław zam. Łabowa, wiek: 40
6 OLESIAK Teresa zam. Królowa Górna, wiek: 56

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecki Ruch Samorządowy

1 PORADOWSKI Ryszard zam. Frycowa, wiek: 57
2 RUŚNIAK Maria zam. Kamionka Wielka, wiek: 66
3 TROJAN Józef zam. Kamionka Wielka, wiek: 45
4 SARATA Zdzisław zam. Nowa Wieś, wiek: 53
5 SZEWCZYK Ewa Józefa zam. Frycowa, wiek: 53
6 BIEL Halina Józefa zam. Czaczów, wiek: 37

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 ŚWIGUT Józef zam. Mszalnica, wiek: 58
2 PIÓRO Wiesław zam. Maciejowa, wiek: 47
3 HOMONCIK Krzysztof Piotr zam. Kamionka Wielka, wiek: 44
4 HOROWSKA Anna Małgorzata zam. Kamionka Wielka, wiek: 26
5 MIREK Agata Małgorzata zam. Nawojowa, wiek: 49
6 KACZOROWSKA Wanda zam. Nowa Wieś, wiek: 64

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Sądeckiej

1 GIENIEC Rafał Mariusz zam. Mystków, wiek: 48
2 SKWARŁO Zofia zam. Nawojowa, wiek: 62
3 FIUT Mariusz zam. Czaczów, wiek: 47
4 HASIOR Joanna Wiesława zam. Łabowa, wiek: 27
5 KIEŁBASA Antoni Stanisław zam. Nawojowa, wiek: 36
6 KMAK Anna Agnieszka zam. Kamionka Wielka, wiek: 34

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarnie dla Sądecczyzny

1 IZWORSKI Piotr Marcin zam. Łabowa, wiek: 38
2 SĘDZIMIR Stanisław zam. Kamionka Mała, wiek: 74
3 KOŚCIÓŁEK Krystyna zam. Kamionka Wielka, wiek: 52
4 ZACZYK Dorota Urszula zam. Maciejowa, wiek: 31
5 JANISZ Beata zam. Nawojowa, wiek: 42
6 DUTKA Sebastian Józef zam. Nawojowa, wiek: 29

Okręg 6 (6 mandatów): miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna, miasto i gmina Piwniczna Zdrój, gmina Rytro, gmina Krynica Zdrój; zgłoszono 6 list i 69 kandydatów

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 REŚKO Dariusz Józef zam. Krynica-Zdrój, wiek: 47
2 KRÓL-MIREK Agata Kazimiera zam. Krynica-Zdrój, wiek: 48
3 GANCARZ Andrzej zam. Muszyna, wiek: 50
4 LAUROSIEWICZ Jakub Erwin zam. Krynica-Zdrój, wiek: 38
5 JEREMENKO Zbigniew Tadeusz zam. Sucha Struga, wiek: 53
6 WALIGÓRA Marcin Łukasz zam. Sucha Struga, wiek: 31
7 RYMARCZYK Mariusz Jakub zam. Powroźnik, wiek: 43
8 OLEŚ Marzena Kinga zam. Piwniczna-Zdrój, wiek: 25
9 POWĄZKA Paweł Jan zam. Berest, wiek: 35
10 CICHOŃ Klaudia Ewelina zam. Powroźnik, wiek: 18
11 MAJOCHA Justyna Kinga zam. Piwniczna-Zdrój, wiek: 34
12 GRUSZCZYŃSKA Małgorzata zam. Rytro, wiek: 29

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecka Wspólnota Samorządowa

1 NOWAK Renata Helena zam. Piwniczna-Zdrój, wiek: 51
2 OLCHAWA Agnieszka zam. Krynica-Zdrój, wiek: 49
3 JARZĘBAK Łukasz zam. Łomnica Zdrój, wiek: 23
4 DUDA Aleksander Maciej zam. Stary Sącz, wiek: 37
5 KALIŃSKA Wanda Krystyna zam. Wierchomla Wielka, wiek: 68
6 BASTA Maciej Jan zam. Biczyce Dolne, wiek: 28
7 BRZEZIŃSKI Wiktor Oskar zam. Chełmiec, wiek: 22
8 SEJUD Maksymilian Krzysztof zam. Gołkowice Dolne, wiek: 22
9 LELITO Piotr Mariusz zam. Krynica-Zdrój, wiek: 34
10 TOKARCZYK Elżbieta Urszula zam. Sucha Struga, wiek: 39

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecki Ruch Samorządowy

1 OLEKSY Włodzimierz Stanisław zam. Powroźnik, wiek: 52
2 DOBOSZ Marian Stanisław zam. Rytro, wiek: 54
3 KULIG Maria Krystyna zam. Piwniczna-Zdrój, wiek: 52
4 MIEJSKA Janina Anna zam. Muszyna, wiek: 48
5 MAZUR Adam Jan zam. Muszyna, wiek: 69
6 MILANICZ-PAJOR Iwona Magdalena zam. Krynica-Zdrój, wiek: 58
7 RAPACZ Anna Bogusława zam. Krynica-Zdrój, wiek: 55
8 BAJOREK-BIEŚ Klementyna zam. Krynica-Zdrój, wiek: 46
9 SZTUCZKA Sabina Małgorzata zam. Łomnica Zdrój, wiek: 36
10 BUKOWSKA Małgorzata zam. Muszyna, wiek: 59
11 LISAK Daniel Rafał zam. Krynica-Zdrój, wiek: 38
12 PŁOWIEC Krzysztof Zbigniew zam. Żegiestów, wiek: 53

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 RYBA Marian Józef zam. Krynica-Zdrój, wiek: 63
2 SUŁKOWSKI Stanisław Jan zam. Muszyna, wiek: 58
3 RAPACZ Marian zam. Rytro, wiek: 50
4 GAJOWSKI Przemysław Wojciech zam. Krynica-Zdrój, wiek: 39
5 TALAR Barbara Stanisława zam. Piwniczna-Zdrój, wiek: 47
6 ADAMCZYK Marta zam. Milik, wiek: 42
7 BROKOS Lucyna Małgorzata zam. Rytro, wiek: 60
8 MAŚLANKA Lech Michał zam. Kokuszka, wiek: 29
9 HAMERNIK Marzena zam. Tylicz, wiek: 43
10 MAŃKA Bolesław Jacek zam. Krynica-Zdrój, wiek: 50
11 GOMÓŁKA Izabela Dominika zam. Krynica-Zdrój, wiek: 36

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Sądeckiej

1 BODZIONY Emil zam. Polany, wiek: 65
2 CZECH Ewelina Barbara zam. Krynica-Zdrój, wiek: 28
3 FLIEGER Tomasz zam. Krynica-Zdrój, wiek: 41
4 DUBEC-DUDYCZ Julia zam. Krynica-Zdrój, wiek: 54
5 FLOREK Monika Blanka zam. Łomnica Zdrój, wiek: 39
6 JANECZEK Jakub Wojciech zam. Piwniczna-Zdrój, wiek: 28
7 KUC Zofia Janina zam. Żegiestów, wiek: 44
8 OBRZUD Elżbieta Maria zam. Rytro, wiek: 45
9 RUSINIAK Wiktor Łukasz zam. Powroźnik, wiek: 60
10 SAWICKA Agnieszka Ewa zam. Mochnaczka Niżna, wiek: 37
11 ŚMIAŁEK Janusz zam. Krynica-Zdrój, wiek: 61
12 TADA Wojciech Marian zam. Krynica-Zdrój, wiek: 59

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarnie dla Sądecczyzny

1 ŚLIWA Sylwia zam. Krynica-Zdrój, wiek: 40
2 REPEL Andrzej zam. Muszyna, wiek: 70
3 KUKIEŁKA-KRÓL Beata Maria zam. Krynica-Zdrój, wiek: 38
4 OCZKOŚ Czesława zam. Powroźnik, wiek: 60
5 NOWAK Roman Józef zam. Rytro, wiek: 33
6 LISOWSKI Łukasz Michał zam. Piwniczna-Zdrój, wiek: 32
7 SZCZYPKA Magdalena Anna zam. Muszyna, wiek: 23
8 ASZKOWSKI Paweł Maksymilian zam. Krynica-Zdrój, wiek: 29
9 RUSINIAK Józef Piotr zam. Wierchomla Wielka, wiek: 50
10 OLCHAWA Danuta zam. Roztoka Ryterska, wiek: 37
11 GÓRKA Piotr Franciszek zam. Piwniczna-Zdrój, wiek: 43
12 KURZEJA Marek Michał zam. Muszyna, wiek: 33

Okręg 7 (3 mandaty): miasto i gmina Stary Sącz; zgłoszono 6 list i 35 kandydatów

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 GOLONKA Zofia zam. Przysietnica , wiek: 58
2 WOLAK Bonifacy Krzysztof zam. Barcice Dolne, wiek: 65
3 KOTAS Artur Piotr zam. Stary Sącz, wiek: 39
4 PUŚCIZNA Bartosz Józef zam. Barcice, wiek: 35
5 BIAŁAS Magdalena Kinga zam. Stary Sącz, wiek: 30
6 SKOCZEŃ Urszula zam. Stary Sącz, wiek: 48

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecka Wspólnota Samorządowa

1 PIĘTKA Halina Maria zam. Gołkowice Dolne, wiek: 56
2 ZAJĄC Antoni Władysław zam. Cyganowice, wiek: 41
3 PLATA Anna Agnieszka zam. Stary Sącz, wiek: 31
4 HEBDA Magdalena zam. Mostki, wiek: 22
5 DUDA Grzegorz Wojciech zam. Stary Sącz, wiek: 39
6 STEFAŃCZYK Ryszard Karol zam. Gołkowice Górne, wiek: 59

Komitet Wyborczy Wyborców Sądecki Ruch Samorządowy

1 KUCZAJ Marian Roman zam. Stary Sącz, wiek: 66
2 NALEPA Wojciech Sebastian zam. Wola Krogulecka, wiek: 32
3 PIETRUCH Elżbieta zam. Łazy Biegonickie, wiek: 57
4 WNĘK Małgorzata Maria zam. Gaboń, wiek: 35
5 PYCHYREK Zofia zam. Stary Sącz, wiek: 62
6 POTONIEC Marian Franciszek zam. Stary Sącz, wiek: 50

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 GOMÓŁKA Jan zam. Gołkowice Górne, wiek: 65
2 DĄBROWSKI Stanisław Andrzej zam. Stary Sącz, wiek: 52
3 CIEŚLEWICZ Zofia Magdalena zam. Barcice Dolne, wiek: 44
4 BIELAK Sebastian Jan zam. Stary Sącz, wiek: 31
5 ROŻDŻYŃSKA Stanisława zam. Stary Sącz, wiek: 63

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Sądeckiej

1 ŚMIERCIAK Stanisław zam. Popowice, wiek: 70
2 GORCZOWSKI Grzegorz Paweł zam. Gołkowice Dolne, wiek: 45
3 OLSZOWSKA Agnieszka Grażyna zam. Przysietnica, wiek: 36
4 PASIUT Beata Teresa zam. Stary Sącz, wiek: 41
5 PORĘBSKI Piotr Edward zam. Stary Sącz, wiek: 45
6 TOKARCZYK Maria zam. Stary Sącz, wiek: 66

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarnie dla Sądecczyzny

1 ŚLEDŹ Wiesław Jan zam. Mostki, wiek: 58
2 CIĄGŁO Edward zam. Gołkowice Dolne, wiek: 61
3 PUSTUŁKA Lidia Dorota zam. Stary Sącz, wiek: 55
4 KULIG Elżbieta Zofia zam. Wola Krogulecka, wiek: 46
5 KOSZKUL-GOMUŁKA Agata zam. Barcice Dolne, wiek: 56
6 GODAWSKI Stanisław Bogdan zam. Przysietnica, wiek: 53

opracowanie (z) według danych Państwowej Komisji Wyborczej