Strona główna Wiadomości

Wybrano dwa warianty przebiegu drogi Brzesko – Nowy Sącz do dalszych prac na dokumentacją

droga Nowy Sącz Brzesko warianty przebiegu
Warianty przebiegu korytarzy dk 75 tzw. Sądeczanki – odcinek południowy. Fot. GDDKiA Oddział w Krakowie

Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentował dwa warianty korytarzy przebiegu drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz. Oba, przewidziane do dalszych prac dokumentacyjnych, warianty zakładają m.in. budowę tunelu pod górą Just.

W ubiegłym roku trwały konsultacje dotyczące przebiegu tzw. Sądeczanki. – Poszukiwano przebiegów, które umożliwią spełnienie parametrów technicznych wymaganych dla drogi dwujezdniowej głównej przyspieszonej, na tle ukształtowania terenu, z uwzględnieniem terenów osuwiskowych oraz czynników społecznych. Podstawowym kryterium społecznym była minimalizacja wyburzeń budynków. Uwzględniano także wszelkie kolizje z terenami cennymi przyrodniczo – przypomina Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie.

Warianty przebiegu korytarzy dk 75 tzw. Sądeczanki – odcinek północny. Fot. GDDKiA Oddział w Krakowie

Ostatecznie, w wyniku analizy łącznie 26 wersji przebiegu drogi, wybrano dwa warianty do dalszych prac nad dokumentacją. – Do wykonania są jeszcze m.in. badania geologiczne, inwentaryzacja przyrodnicza, analizy ekonomiczne i społeczne, po wykonaniu których przygotowana zostanie dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – wylicza Iwona Mikrut. Według zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wydanie decyzji środowiskowej powinno nastąpić w połowie 2019 roku.

– Nowy Sącz akceptuje obydwa warianty, które w znakomity sposób otwierają dostęp nie tylko mieszkańcom Nowego Sącza do Krakowa i dalej w kierunku północnym, ale także pozwalają na poszerzenie oferty turystycznej regionu sądeckiego, tym samym poprawiając jego atrakcyjność – uważa Wojciech Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza.

Jak podaje GDDKiA, projektowana droga o długości ok. 50 km ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, wjeżdżać na nią można będzie na skrzyżowaniach, nie poprzez zjazdy indywidualne. Wykonane zostaną drogi dojazdowe, którymi odbywał się będzie ruch pomiędzy skrzyżowaniami. – W obydwu wariantach przebiegu planowany jest tunel pod górą Just – podkreśla Iwona Mikrut.

Wizualizacja lokalizacji połączenia nowej drogi z Północną Obwodnicą Nowego Sącza. Twórcy koncepcji podkreślają, że plansza „nie przedstawia rozwiązań konstrukcyjnych”. Fot. Materiały Halcrow Group Sp. z o.o.

Realizacja przebudowy drogi z Nowego Sącza do Brzeska ma w założeniu usprawnić połączenie naszego miasta z autostradą A4 oraz polepszyć bezpieczeństwo ruchu. Według danych GDDKiA „w okresie 2012 – 2014 nastąpił wzrost ilości wypadków z 41 do 77, przy wzroście osób zabitych i dwukrotnym wzroście osób rannych”.

Prowadzone Generalne Pomiary Ruchu na 47-kilometrowym odcinku między Nowym Sączem a Brzeskiem wskazują, że na dobę porusza się tędy między 8,5 a 18 tys. pojazdów. Niemal co piąty z nich to ciężarówka. Opracowana prognoza przewiduje, że w 2025 roku ruch wzrośnie do przedziału 12,1 – 22,6 tys. aut na dobę.

W rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) droga znalazła się na „liście zadań polegających na przebudowie odcinków dróg krajowych”.  Na „odcinek Brzesko – Nowy Sącz, długość 49,4 km” w programie zapisano wydatki w wysokości 1 mld 475 mln 250 tys. zł, a lata realizacji 2020 – 2025.

(JO)

Reklama