Strona główna Wiadomości

Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej łącznika sądeckich obwodnic

Reklama
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej łącznika sądeckich obwodnic
Fot. TK / Twój Sącz

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał ofertę firmy Promost Consulting z Rzeszowa w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla 1,5-kilometrowego łącznika obwodnic Nowego Sącza – północnej i zachodniej, uznawanego równocześnie za obwodnicę Chełmca.

W przetargu „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28″ wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego” złożono 8 ofert. GDDKiA za najkorzystniejszą uznała propozycję Promost Consulting, wycenioną na 1,88 mln zł brutto.

Dokumentacja połączenia pomiędzy rondem na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu a rondem na granicy Biczyc Dolnych i Chełmca powinna zostać ukończona w ciągu 20 miesięcy od momentu podpisania umowy (mogą pojawić się jeszcze odwołania od wyboru oferty). Dopiero wówczas GDDKiA zamierza przygotować przetarg na budowę łącznika, co może zająć kolejne 25 miesięcy.

Przypomnijmy, że pierwotnie zakładano, że łącznik będzie gotowy najpóźniej do końca 2020 roku ale miesiącami odkładano rozpisanie przetargu. W końcu ogłoszono postępowanie na zaprojektowanie i budowę łącznika w listopadzie 2018 roku, aby w marcu br. je unieważnić. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 32,6 mln zł ale złożone dwie oferty – na 55,2 mln zł oraz 56,8 mln zł – znacznie przewyższały budżet. Dlatego zdecydowano się ogłosić przetarg na razie na samo przygotowanie dokumentacji projektowej.

(JO)