Strona główna Wiadomości

Wybrano wykonawcę koncepcji nowej drogi między Starym i Nowym Sączem wraz z mostem na Dunajcu

trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu
Na razie istnieje jedynie szkic połączenia przedstawiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Co najmniej trzy warianty trasy mamy poznać przed końcem 2019 roku.

Do końca listopada 2019 roku powinna powstać koncepcja połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz z budową mostu na Dunajcu w rejonie ul. Piramowicza. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozstrzygnął właśnie – ogłoszony w styczniu br. – przetarg na wykonawcę opracowania wariantów około 3-kilometrowej trasy.

„Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu z DW nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” wykona konsorcjum firm EKKOM Kraków – Pracownia Projektowa Mostopol Opole. Jego oferta była najtańsza spośród trzech, które wpłynęły na przetarg – wyniosła niespełna 800 tys. zł brutto. Mimo to Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie musiał znacząco zwiększyć budżet przeznaczony na realizację zamówienia (podczas otwarcia ofert informował o 500 tys. zł brutto przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia).

Według wymagań ZDW, koncepcja powinna zawierać co najmniej 3 warianty przebiegu drogi. Ma także uwzględniać wniosek władz Nowego Sącza „proponujący rozważenie przebiegu nowej drogi klasy technicznej głównej (G) od ul. Węgierskiej w rejonie ul. Piramowicza w Nowym Sączu poprzez nowy most przez rz. Dunajec, w kierunku zrealizowanych po zachodnie stronie rzeki dróg głównych i powiązania z nimi (uwzględnienie planowanej drogi w Gminie Chełmiec wzdłuż wałów Dunajca (…)).

Projektowana droga ma być jednojezdniowa, dwupasowa o przekroju 2×3,5m. Most o długości ok. 700 m powinien mieć dodatkowo jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,5 m lub w wersji „oszczędnościowej” – tylko chodnik o szerokości 2 m. Konstrukcja mostu powinna być przedstawiona w 3 wariantach: „ekonomicznym”, „o podwyższonych walorach estetycznych” oraz „zoptymalizowanym”, uwzględniającym w szczególności koszty utrzymania obiektu w okresie eksploatacji. „Po przeanalizowaniu kwestii budowlanych i kosztów Zamawiający przy udziale Samorządów Lokalnych wybierze wariant najbardziej korzystny” – czytamy w dokumentacji przetargu.

Po opracowaniu „wstępnej koncepcji” Wykonawca powinien przygotować „koncepcję programową” która uściśli zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych wariantów planowanej inwestycji. Potem będzie musiał pozyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ostatnim zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wariantu z decyzją środowiskową. PFU służy m.in. do ustalenia planowanych prac projektowych i robót budowlanych. ZDK wyznaczył termin wykonania całego zadania na 30.11.2019 r.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Małopolskiego zapowiedział przeznaczenie na całą inwestycję 60 mln zł ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Szacuje się, że budowa trasy wraz z mostem może pochłonąć nawet dwa razy tyle środków, dlatego w inwestycji będą musiały również partycypować lokalne samorządy.

Według wypowiedzi członka zarządu województwa Leszka Zegzdy z marca br., nowa trasa i trzeci w Nowym Sączu most na Dunajcu powinny powstać „najpóźniej do końca 2022 roku”.

(JO)

Reklama