Strona główna Wiadomości

PO, Nowoczesna, KOD, SLD i inni wystawią wspólnego kandydata na prezydenta Nowego Sącza i jedną listę do Rady Miasta

Przedstawiciele ośmiu ugrupowań, stowarzyszeń i organizacji podpisali w środę „Sądecką Deklarację Wyborczą 2018”. Chcą „łączyć podzielone społeczeństwo” a przy okazji wystawić wspólną listę w wyborach samorządowych i jednego kandydata na prezydenta miasta.

„Mając na uwadze dobro Polski oraz jej Obywatelek i Obywateli, pomimo dzielących nas różnic, zobowiązujemy się do wspólnego działania w obronie wolności i demokracji. Od ponad dwóch lat mamy do czynienia z konsekwentnym niszczeniem demokratycznego państwa prawa i jego instytucji z narastającymi podziałami w społeczeństwie. Aby się temu przeciwstawić, potrzebujemy jedności” – piszą m.in. sygnatariusze deklaracji.

„My, Sądeczanie będziemy wspólnie działać na rzecz demokracji w trosce o los Polski, a także naszej małej ojczyzny – Sądecczyzny. Deklarujemy współpracę w obronie wspólnych wartości” – czytam w Sądeckiej Deklaracji Wyborczej.

Dokument podpisali: Edward Ucherski (Komitet Obrony Demokracji grupa lokalna Nowy Sącz); Jacek Gwóźdź (Przewodniczący Nowoczesna Nowy Sącz); Andrzej Czerwiński (Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Nowy Sącz); Stanisław Kaim (Przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Nowym Sączu); Sara Obrzud (Wiceprzewodnicząca Młodych Demokratów w Nowym Sączu); Sylwiusz Stojda (Przewodniczący Młodzi Nowocześni Nowy Sącz); Barbara Żytkowicz (Ogólnopolski Strajk Kobiet w Nowym Sączu); Alicja Derkowska (Prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialni Obywatele).

– To porozumienie nie jest zamknięte. Ono jest otwarte dla wszystkich innych stowarzyszeń – zaznaczył poseł Andrzej Czerwiński (PO).

Sygnatariusze zapowiedzieli opracowanie lokalnego programu wyborczego oraz wystawienie wspólnej listy w tegorocznych wyborach do rady Miasta Nowego Sącza. Mają również, poprzez prawybory, wyłonić jednego kandydata na prezydenta miasta.

(JO)

Sądecka Deklaracja Wyborcza 2018

Reklama