Strona główna Twoje miasto

X Forum III Wieku

X Forum III Wieku

W bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się uroczysta inauguracja X Forum III Wieku. Impreza dedykowana środowisku senioralnemu towarzyszy Forum Ekonomicznemu w Krynicy – Zdroju. Władze miasta Nowego Sącza reprezentował zastępca prezydenta Wojciech Piech.

Licznie przybyłych gości, a wśród nich m.in. posła Władysława Kosiniaka – Kamysza, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wiesława Kozaka, starostę nowosądeckiego Marka Pławiaka, prezydenta Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University dr. Krzysztofa Pawłowskiego, przywitała Wiesława Borczyk, Prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zastępca prezydenta Wojciech Piech podkreślił, że Forum III Wieku umacnia pozytywny wizerunek naszego miasta.

Z wielką satysfakcją przyjmuję fakt, i myślę, że za mną cała społeczność lokalna miasta Nowego Sącza, że właśnie taka impreza, o takim profilu, jak Forum Seniorów, już dziesiąte, odbywa się w Nowym Sączu – mówił Wojciech Piech. – To takie imprezy współtworzą pozytywny wizerunek miasta Nowego Sącza, nawet w sposób bardziej efektywny i skuteczny, niż przemyślane kampanie marketingowe i kampanie budowania wizerunku. W sposób empiryczny i namacalny gromadzimy tutaj Państwa i bardzo dziękuję, że zechcieliście skorzystać z zaproszenia Pani prezes i organizatorów. Przyjechaliście tutaj, do Nowego Sącza i współtworzycie wielkie wydarzenie. Wczoraj otwierałem Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, również imprezę towarzyszącą Forum Ekonomicznemu w Krynicy. Te wszystkie imprezy współtworzą i wzmacniają siłę pozytywnego wizerunku miasta Nowego Sącza, jako miasta otwartego na pokolenia i na integrację międzypokoleniową. 

Wojciech Piech przypomniał także o wkładzie naszego miasta w realizację szeroko pojętej polityki senioralnej.

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk zauważyła, że zachodzących zmian demograficznych nie należy traktować w kategoriach zagrożenia, ale jako szansę na rozwój gospodarczy.

X Forum III Wieku rozpoczęła debata pt. „Aktywny senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym”. Wśród panelistów znaleźli się: Barbara Imiołczyk – dyrektor Centrum Projektów Społecznych, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, dr Krzysztof Pawłowski – prezydent WSB-NLU, prof. dr hab. Zofia Szarota z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i dr Anna Okońska-Walkowicz – pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej. Gość specjalny – prof. An Hermans – prezydent Europejskiej Unii Seniorów wygłosił wykład na temat seniorów w Europie.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama