Strona główna Twoje miasto

Zakościelna jest już ulicą świętej Małgorzaty

ul. świętej Małgorzaty Nowy Sącz

Pojawiła się w Nowym Sączu nowa nazwa ulicy, poświęcona  patronce Nowego Sącza, świętej Małgorzacie. Na wniosek prezydenta Ryszarda Nowaka, decyzją Rady Miasta Nowego Sącza, podjętą jednogłośnie 26 czerwca, dotychczasowa ulica Zakościelna otrzymała nazwę świętej Małgorzaty. 22 lipca odbyła się uroczystość inaugurująca nową nazwę ulicy.

Po raz kolejny dajemy dowód oddania się wstawiennictwu świętej Małgorzaty, patronki miasta Nowego Sącza – mówił obecny podczas uroczystości zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech. – Święta Małgorzata jeszcze bardziej będzie obecna w przestrzeni publicznej . Niedawno odnawialiśmy jej wizerunek na sztandarze miasta  pięknie z tego sztandaru Małgorzata pozdrawia wszystkich nowosądeczan. Mamy Bazylikę pod wezwaniem świętej Małgorzaty, a teraz będziemy się cieszyć również ulicą jej imienia.

O ulicę świętej Małgorzaty wystąpiły do prezydenta miasta imienniczki patronki miasta – Małgorzaty, podczas jednego ze spotkań Małgorzat, jakie każdego roku organizowane są przez Urząd Miasta Nowego Sącza. Do inicjatywy pozytywnie odniósł się Zarząd Osiedla Stare Miasto, jak również prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Małgorzaty, ks. dr Jerzy Jurkiewicz, który poświęcił ulicę z nową nazwą.

Święta Małgorzata jest związana z Nowym Sączem od początku założenia miasta w 1292 roku – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Janusz Kwiatkowski wyjaśniał, dlaczego rada miasta tak chętnie przychyliła się do wniosku prezydenta Ryszarda Nowaka o nadanie nazwy ulicy patronce miasta. – Wtedy to w jego granicach, a z czasem także w obrębie murów miejskich, znalazł się kościół filialny pod wezwaniem świętej Małgorzaty, dzisiejsza Bazylika Kolegiacka. Święta Małgorzata od wieków czczona przez mieszkańców Nowego Sącza, którzy całym sercem dbali i dbają o należny jej kult i szacunek. Jest opiekunką i oficjalną patronką Królewskiego Miasta Nowego Sącza.

Święta Małgorzata żyła na przełomie III i IV wieku w Antiochii Pizydyjskiej. Była córką kapłana pogańskiego, ale nawróciła się na chrześcijaństwo. Stało się to za sprawą opiekunki, która zajmowała się Małgorzatą po śmierci jej matki. W czasie trwających za panowania cesarza Dioklecjana prześladowań była torturowana i poniosła męczeńską śmierć przez ścięcie między 303 a 305 rokiem. Gdy proponowano jej małżeństwo z rzymskim namiestnikiem, odmówiła, opowiadając się za Chrystusem i podkreślając, że jej serce należy tylko do Niego.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama