Zapis zorganizowanego przez prezydenta spotkania w sprawie budowy nowego mostu na Dunajcu i połączenia DW969 z DK87

Zapis spotkania zorganizowanego z inicjatywy prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla w sprawie w połączenia DW 969 z DK 87 wraz z budową mostu na Dunajcu. Spotkanie odbyło się we wtorek w sali Miejskiego Ośrodka Kultury.

Obecnie dobiegają końca prace związaniem z ustaleniem wariantów przebiegu projektowanej drogi między Nowym Sączem i Starym Sączem. Jeden z wariantów preferowany jest przez Miasto Nowy Sącz oraz gminy Chełmiec i Podegrodzie. Inną koncepcję lansuje prezes firmy Fakro i wspierana przez niego Fundacja Pomyśl o Przyszłości. Od kilku tygodni narasta spór między obiema stronami.

Mediację zaproponował marszałek województwa Witold Kozłowski (inwestorem jest Województwo Małopolskie, działające przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie), zapraszając zainteresowanych na spotkanie w dniu 29 października.

(iw)