Strona główna Wiadomości

Zarząd Miasteczka Multimedialnego: Wniosek o upadłość w złej wierze

Reklama

Zarządzająca Parkiem Technologicznym MMC Brainville spółka Miasteczko Multimedialne w wydanym oświadczeniu uznała złożony niedawno w sądzie wniosek o ogłoszenie jej upadłości za “złożony w złej wierze”. Zarząd zapowiada również roszczenia odszkodowawcze za “wyrządzone szkody na wizerunku Spółki”.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Miasteczka Multimedialnego (obejmującej likwidację majątku spółki) złożyły niedawno w sądzie wykonujące szereg prac przy dokańczaniu budowy MMC Brainville firmy Cerbud z Nowego Sącza i Pietras z Tarnowa. Według nich Miasteczko nie zapłaciło im ponad 3 miliony złotych za wykonane prace.

Zarząd spółki Miasteczko Multimedialne wydał właśnie oświadczenie, odnoszące się “do komunikatów medialnych o złożeniu wniosku o upadłość Spółki”. Zaznacza w nim, że wniosek taki może złożyć dowolny podmiot, który jest potem rozstrzygany przez sąd. Zarząd zapowiada działania w celu oddalenia wniosku o upadłość “i wykazania, iż został on złożony w złej wierze, co z kolei spowoduje szereg negatywnych konsekwencji dla takiego nieuczciwego wnioskodawcy”.

“Spółka domagać się będzie naprawienia szkody wyrządzonej jej poprzez poderwanie zaufania w obrocie handlowym co do jej zdolności finansowej, jak również żądać będzie nakazania wnioskodawcy złożenia publicznego oświadczenia o braku podstaw do żądania upadłości Spółki oraz stosownych przeprosin, zamieszczonych we wszystkich mediach, w których pojawiła się chociażby wzmianka o złożeniu wniosku o upadłość spółki Miasteczko Multimedialne” – czytamy w oświadczeniu Zarządu Miasteczka Multimedialnego (tu pełna treść oświadczenia).

Zarządzający MMC Brainville podkreślają jednocześnie, że firmy Cerbud i Pietras nie posiadają  “żadnych wierzytelności w stosunku do spółki Miasteczko Multimedialne, które – poza twierdzeniami ich przedstawicieli – byłyby bezsporne lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym”.

Oprócz przeprosin Zarząd MM zapowiada też ubieganie się o zadośćuczynienie za wyrządzone jego zdaniem szkody na wizerunku Spółki.

Koncepcja powstania „miasteczka multimedialnego” jako parku technologicznego zrodziła się w 2006 roku na WSB-NLU w Nowym Sączu. W 2010 roku zdobyto dofinansowanie w wysokości 95 milionów złotych netto w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tego samego roku rozpoczęto budowę infrastruktury przy ulicy Myśliwskiej. Jako pierwszy termin otwarcia podawano wrzesień 2012 roku. Nie doszło do niego z powodu ogłoszenia upadłości przez generalnego wykonawcę, katowicką firmę Budus.

W 2013 roku dokończenia inwestycji podjęło się konsorcjum Cerbud/Pietras. Jeszcze przed uroczystym otwarciem nieukończonego obiektu (odbyło się w połowie maja ub.r.) doszło do sporu o zapłatę wykonawcom prac należności, a kilka tygodni później Miasteczko Multimedialne ostatecznie zerwało umowę z generalnymi wykonawcami.

Na powierzchni około 16 tysięcy metrów kwadratowych w MMC (MultiMedia City) Brainville (nazwa obowiązuje od 2011 roku) mają działać m.in. specjalistyczne laboratoria efektów specjalnych i 3D, inkubator przedsiębiorczości oraz nowoczesne biura z pełnym wyposażeniem i zapleczem technologicznym. Spółka od wielu miesięcy ma trudności z uzyskaniem kilku milionów złotych kredytu na dokończenie wyposażania budynku w specjalistyczny sprzęt. Pożyczka jest niezbędna, bowiem 15 procent inwestycji jest realizowane ze środków własnych Miasteczka Multimedialnego, na pozostałe 85 proc. kosztów była przyznana dotacja. Nadzorująca projekt Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kilkakrotnie już przesuwała terminy końcowego rozliczenia tej inwestycji.

(JO)