Strona główna Wiadomości

Zegzda obiecuje trzeci most na Dunajcu do końca 2022 roku

Reklama
trzeci most na Dunajcu ma powstać do końca 2022
Szkic planowanego połączenia: UMWM

60 mln zł przeznaczył Samorząd Województwa Małopolskiego na budowę połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 – poinformował w środę Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego. Według jego zapewnień 3-kilometrowy odcinek trasy wraz z nowym mostem na Dunajcu powstaną “najpóźniej do końca 2022 roku”.

– Nowy Sącz zostanie całkowicie odciążony od tranzytu. Ponadto będzie łatwa komunikacja dla tych, którzy chcą dojechać do Nowego Sącza jak i dla samych sądeczan. Trzeci most całkowicie rozwiąże problemy komunikacyjne – uważa Leszek Zegzda. Obecnie w mieście funkcjonują dwie przeprawy przez Dunajec – most heleński w centrum (ma być do końca bieżącego roku zastąpiony nową konstrukcją) oraz wybudowany w 2015 roku most będący częścią Obwodnicy Północnej.

Jak poinformował członek władz województwa, na tę inwestycję zostanie przeznaczone 60 mln zł ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. – Choć powstanie inwestycji zaplanowano dopiero za trzy lata już teraz rozstrzygany jest przetarg na „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia”, która pozwoli na realizację przedsięwzięcia – dodaje Zegzda.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie analizuje oferty złożone w przetargu na “Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu z DW nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Wpłynęły 3 oferty wykonawców z cenami: 795 tys zł, 1,13 mln zł i 2,2 mln zł i takim samym terminem realizacji zamówienia – do 30 listopada 2019 roku. Jeszcze nie wiadomo, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty – ZDK przy otwarciu ofert poinformował, że dysponuje kwotą 500 tys. zł na sfinansowanie zamówienia.

Według wymagań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, koncepcja powinna zawierać co najmniej 3 warianty przebiegu drogi. Ma także uwzględniać wniosek władz Nowego Sącza “proponujący rozważenie przebiegu nowej drogi klasy technicznej głównej (G) od ul. Węgierskiej w rejonie ul. Piramowicza w Nowym Sączu poprzez nowy most przez rz. Dunajec, w kierunku zrealizowanych po zachodnie stronie rzeki dróg głównych i powiązania z nimi (uwzględnienie planowanej drogi w Gminie Chełmiec wzdłuż wałów Dunajca (…)).

Projektowana droga ma być jednojezdniowa, dwupasowa o przekroju 2×3,5m. Most o długości ok. 700 m powinien mieć dodatkowo jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,5 m lub w wersji “oszczędnościowej” – tylko chodnik o szerokości 2 m. Konstrukcja mostu powinna być przedstawiona w 3 wariantach: “ekonomicznym”, “o podwyższonych walorach estetycznych” oraz “zoptymalizowanym”, uwzględniającym w szczególności koszty utrzymania obiektu w okresie eksploatacji. “Po przeanalizowaniu kwestii budowlanych i kosztów Zamawiający przy udziale Samorządów Lokalnych wybierze wariant najbardziej korzystny” – czytamy w dokumentacji przetargu.

Po opracowaniu “wstępnej koncepcji” Wykonawca powinien przygotować “koncepcję programową” która uściśli zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych wariantów planowanej inwestycji. Potem będzie musiał pozyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ostatnim zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wariantu z decyzją środowiskową. PFU służy m.in. do ustalenia planowanych prac projektowych i robót budowlanych. ZDK wyznaczył termin wykonania całego zadania na 30.11.2019 r.

(JO)

Reklama