Strona główna Wiadomości

Zgłoś się do konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”

Do 31 sierpnia można zgłosić się do 21. edycji konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”. W rywalizacji o tytuł najładniejszego ogrodu, balkonu czy terenu zielonego może wziąć każdy mieszkaniec miasta lub firmy i instytucje działające w Nowym Sączu.

– Założeniem konkursu jest powrót do tradycji – „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”, podniesienie stanu estetycznego Miasta, podniesienie poczucia współodpowiedzialności za wygląd estetyczny, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego wizerunku Miasta – tłumaczą organizatorzy z Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Zgłoszenie do konkursu można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców, Ratusz, Rynek 1 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 3, wypełniając kartę zgłoszeniową. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 4-5 zdjęć. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres konkurs@nowysacz.pl.

Zgłoszenia będą oceniane przez komisję konkursową, która weźmie pod uwagę m.in. różnorodność ukwiecenia, elementy małej architektury czy utrzymanie trawników (wszystkie kryteria oceny zawarto w regulaminie konkursu).

Jak zapowiada Urząd Miasta, ogłoszenie wyników będzie miało charakter uroczysty i nastąpi w październiku 2017 r. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody, a pozostałym biorącym udział wyróżnienia i dyplomy.

Pierwszy konkurs pod tym samym co obecnie hasłem – „Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni” zorganizowano w 1958 roku (za informatorem turystycznym PTSM, Warszawa 1974). W latach 70. był szczególnie mocno wykorzystywany propagandowo przez lokalne władze partyjne. Organizacji konkursu zaprzestano prawdopodobnie w latach 80., a do pomysłu powrócono w latach 90., już za czasów demokratycznie wybieranego samorządu.

(iw)

Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni 21 edycja konkursu