Strona główna Twoje miasto

Zgłoszenia do konkursu „miasto kwiatów i zieleni”

Jeszcze do 14 sierpnia można składać zgłoszenia do XVIII Konkursu „Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni”.

Do konkursu zapraszane są zarządy osiedli, mieszkańcy domów jedno i wielorodzinnych, zakłady pracy, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły oraz inne instytucje z terenu miasta Nowego Sącza. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Ryszarda Nowaka.

Zgłoszenia do konkursu należy składać na kartach dostępnych w siedzibie Zarządów Osiedli, Wydziale Gospodarki Komunalnej – Referat Komunalny (Rynek 3, I piętro) lub na stronie internetowej: www.nowysacz.pl. Do wypełnionych kart należy dołączyć 5 fotografii zgłaszanego obiektu i przesłać całość na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1 (z dopiskiem: konkurs „Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni).

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu – organizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej – odbędzie się w październiku.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza

kwiatowizieleni