Strona główna Twoje miasto

Zjazd Rodziny Skąpskich

Skąpski Skąpscy
Zdjęcie z 1913 roku z uroczystości 100 lecia Antoniego Skąpskiego. Autor zdjęcia nieznany. W centrum siedzi Antoni Skąpski z żoną Wandą. Ich postaci doklejone przez fotografa, bo Antoni w tym czasie chorował. Zdjęcie zrobione przed domem w Piątkowej (obecnie Nowy Sącz), który stoi tam nadal. Źródło: www.skapski.org

W dniach 31 maja – 2 czerwca w Nowym Sączu odbędzie się Zjazd rodziny Skąpskich, potomków braci Franciszka i Antoniego Skąpskich. W Zjeździe zapowiedziało udział około 85 osób. Po raz pierwszy do Polski przyjedzie z USA córka wybitnego chemika, prof Adama Skąpskiego, sekretarza generalnego londyńskiego ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego.

Pierwszy Zjazd rodzinny odbył się w 1913 z okazji 100-lecia Antoniego. Seria kolejnych odbyła się w latach 1997, 1999, 2008, 2013 i 2015. Zjazd w roku 2013 nietypowo odbył się poza Sądecczyzną w Jędrzejowie, z okazji 150-lecia śmierci syna Antoniego – Franciszka w bitwie powstańczej w okolicy Jędrzejowa.

Franciszek Skąpski (1811-1894) urodził się w Lubaczowie. Był urzędnikiem kameralnym w Tyrawie Solnej, Muszynie, Kałuszu, Bolechowie, Jabłonowie, Horodence, Przemyślu i Tarnowie. Zmarł w Nowym Sączu, gdzie w drugiej połowie lat 70. XIX wieku, pod koniec życia zawodowego był sekretarzem Rady Powiatu.

Antoni Skąpski (1813-1915) urodził się w Lubaczowie, zmarł w Piątkowej. Był zarządcą dóbr Stefana Szalaya w Szczawnicy (1837-1840), potem pracował w dobrach Maksymiliana Marszałkowicza w Kamienicy, będąc od 1848 zarządcą i pełnomocnikiem właściciela. W roku 1865 objął zarząd dobrami w Jazowsku a w roku 1876 po zakupie majątku w Janczowej (ok. 230 ha) przez 16 lat gospodarował na swoim, po czym majątek sprzedał i w 1892 roku kupił ok 10 ha w Piątkowej koło Nowego Sącza. W roku 1846 obrany został przywódcą powstania na Sądecczyźnie. Nie zdążył podjąć żadnych działań, gdyż został zadenuncjowany, aresztowany i osądzony. Z wyrokiem śmierci zamienionym na 10 lat ciężkiego więzienia trafił do kazamatów twierdzy Spielberg. Jego wspomnienia opublikowane zostały przez Wydawnictwo Literackie w 1978 i 1980, w zbiorze „Nadziei Promienie”.

Potomkowie Franciszka i Antoniego związali się z Ziemią Sądecką. O losach i zasługach rodziny pisali miedzy innymi:

– Maria Kurzeja Świątek – w Roczniku Sądeckim (Tom XXXV z 2007) „Rodzina Skąpskich w Sądecczyźnie”.
– Rafał Skąpski – w pracy zbiorowej Prasa sądecka od zarania do dziś (Kraków 2012) „ Zofia Skąpska
– w sądeckiej prasie – nowele, opowiadania, sprawozdania”.
– w Almanachu Sądeckim (R. XXII z 2013) „Trzy fotografie z rodzinnego albumu – bracia Skąpscy w powstaniu styczniowym”.
– w Sądeczaninie (Nr. 10 z 2013) „Abyśmy mieli legion takich ludzi, Antoni Skąpski w dwóchsetlecie urodzin”.
– w Niepodległość i Pamięć (Nr. 1 z 2015) „Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy – rok 1944”.
– w Roczniku Sądeckim (Tom XLV z 2017) „Rok 1914 w korespondencji Jana Skąpskiego z Adamem Stadnickim oraz w pamiętnikach Zofii Skąpskiej”.
– w Almanachu Łąckim (Nr. 28 z 2018) „Ziemia Łącka w życiu Antoniego Skąpskiego”.

W Nowej Encyklopedii Sądeckiej Jerzy Leśniak poświęcił rodzinie Skąpskich niemal 2 strony (742-743), wymieniając także nazwiska wielu innych zasłużonych Sądeczan związanych ze Skąpskimi rodzinnie: Faliński, Jagoszewski, Kossowski, Mischke, Romański czy Satarow.

W porozumieniu z Wójtami Gmin Łącko i Podegrodzie, w tym roku, małżonkowie Amelia i Rafał Skąpscy ustanowili doroczną Nagrodę dla wyróżniających się uczniów im. Antoniego Skąpskiego (w Gminie Łącko) i im. Zofii i Jana Skąpskich (w Gminie Podegrodzie).

tekst nadesłał Rafał Skąpski

Jeśli chcesz poinformować mieszkańców Nowego Sącza o jakimś wydarzeniu, podzielić się przemyśleniami, uważasz, że dzieje się coś ciekawego, interesującego, intrygującego albo niepokojącego czy bulwersującego – opisz to, zrób zdjęcie, nagraj film i przyślij na twojemiasto@twojsacz.pl Najciekawsze materiały publikujemy w rubryce Twoje Miasto.

Reklama