Strona główna Twoje miasto

Złote i szmaragdowe gody małżeńskie

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu Janusz Blachura

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak wręczył ośmiu parom, które przeżyły ze sobą pół wieku i jednej z 55-letnim stażem, medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się w reprezentacyjnej sali sądeckiego ratusza, a do jednej z par prezydent wybrał się osobiście do domu.

Minęło wiele lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, wiarę, uczciwość i szacunek. Państwa obecność dowodzi, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu dochowaliście danej sobie przed laty przysięgi małżeńskiej – rozpoczął uroczystość zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Janusz Blachura.

Proszę przyjąć gratulacje z osiągnięcia tak pięknego jubileuszu. To dowód na to, że można przez życie iść wspólnie, osiągać swoje cele, mimo że czasy pewnie były i lepsze i gorsze – mówił do jubilatów Prezydent Miasta nowego Sącza Ryszard Nowak. – Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, uznania i szacunku  waszych bliskich, dumy z jubileuszu, ale przede wszystkim z waszych dzieci, wnuków i prawnuków.

Medale otrzymali:

Krystyna i Franciszek Bielakowie – 50 lat
Zofia i Jacek Jasiewiczowie – 50 lat
Renata i Ryszard Konarowie – 55 lat
Czesława i Tomasz Konstanty – 50 lat
Anna i Eugeniusz Kościółkowie – 50 lat
Teresa i Antoni Stępniowie – 50 lat
Eugenia i Andrzej Śmierciakowie – 50 lat
Urszula i Andrzej Świerczkowie – 50 lat
Teresa i Stefan Tarsińscy – 50 lat

Medal za długoletnie pożycie nadawany jest przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody dla par, które przeżyły w jednym związku co najmniej 50 lat. Odznaczenie ma kształt  stylizowanej, sześciopromiennej gwiazdy. Na awersie umieszczone są dwie srebrzone róże. Na odwrotnej stronie umieszczony jest monogram RP i napis: „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medal otrzymuje się tylko raz.

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak wręczył małżonkom także bukiety kwiatów, obraz i upominek.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama