Strona główna Twoje miasto

Zmarł ksiądz prałat Józef Atłas

Józef Atłas

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak z przykrością przyjął wiadomość o śmierci księdza prałata Józefa Atłasa – wieloletniego proboszcza parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca na osiedlu Biegonice w Nowym Sączu. W 2016 roku Rada Miasta przyznała księdzu Atłasowi Tarczę Herbową Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza.

Ksiądz prałat Józef Atłas urodził się w 1940 roku w Tymbarku, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. We wrześniu 1959 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie, a święcenia kapłańskie przyjął w maju 1966 roku z rąk księdza biskupa dr Jerzego Ablewicza. Pracę duszpasterską rozpoczął w parafii w Ptaszkowej, gdzie był do roku 1970. Następnie pracował w parafii w Żegocinie – do 1973 roku, w Kamienicy – do 1974 roku i w Bieczu – do roku 1979.

Rok po wyborze Karola Wojtyły na papieża 16.10.1980 roku ksiądz Atłas rozpoczął pracę duszpasterską na terenie Nowego Sącza w parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach. Od początku pracy duszpasterskiej w Nowym Sączu energicznie i konsekwentnie włączył się działalność na rzecz środowiska w obrębie swojej parafii. Skonsolidował miejscową społeczność do intensywnej przebudowy infrastruktury parafialnej. W latach 1980 – 1982 wybudowaną nową plebanię. Od 1983 do 1990 roku następował sukcesywny remont generalny kościoła parafialnego, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu, wraz z murem oporowym od strony ulicy Biegonickiej. W II połowie lat dziewięćdziesiątych ukończono obszerny parking przy kościele oraz zakupiono 30-arową działkę, na poszerzenie cmentarza. Lata 2006 – 2009 to czas budowy kaplicy cmentarnej, która została poświęcona w listopadzie 2009 roku przez księdza biskupa Wiktora Skworca.

Ksiądz prałat Józef Atłas pomagał z zakładaniu wielu stowarzyszeń i ruchów katolickich w mieście, służył zawsze bardzo aktywnie swoja pomocą w organizowaniu ich pracy na rzecz drugiego człowieka i środowiska. Wspierał Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Przyjaciół Seminarium, Caritas. Na początku lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy księdza Atłasa powstała Parafialna Orkiestra Dęta, a potem także  chór parafialny.

Od 1995 roku pełnił funkcję zastępcy dziekana Dekanatu Stary Sącza. W roku 2006 ksiądz biskup Wiktor Skworc przekazał mu nominację i tytuł prałata bazyliki nowosądeckiej. W 2016 roku ksiądz Atłas obchodził 50-lecie pracy duszpasterskiej. Z tej okazji otrzymał Tarczę Herbową Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza.

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama