Strona główna Wiadomości

Zmiany personalne w spółkach komunalnych i w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Reklama

Fot. TK / Twój Sącz

Od kilku tygodni trwa wymiana kadr w Urzędzie Miasta Nowego Sącza oraz w spółkach komunalnych. Według zapowiedzi władz miasta, proces restrukturyzacji potrwa do wiosny.

– Z końcem ubiegłego roku umowy o pracę wypowiedziano kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, Małgorzacie Antkiewicz – Wójs oraz zastępcy kierownika, Januszowi Blachurze – poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza. Nie przedłużono także umów kilkorgu pracownikom wydziałów Magistratu oraz Sądeckiego Urzędu Pracy.

31 grudnia 2018 roku Grzegorz Dobosz przestał pełnić funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. inwestycyjnych. Dobosz, emerytowany były szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu i były wiceprzewodniczący Rady Miasta, był pełnomocnikiem ds. inwestycyjnych po nominacji od byłego prezydenta Ryszarda Nowaka w lutym 2015 roku.

Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu nie jest już Andrzej Górski (pełnił tę funkcję od 2009 roku). Na razie prezesem jest Krzysztof Migacz, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej MPK.

– Kompletujemy skład zarządu MPK który spowoduje, że firma zostanie prawidłowo poukładana, merytorycznie zarządzana i rozwijana – mówił dziennikarzom prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel dodając, że w zarządzaniu MPK popełniono błędy, które “nawet mogły zagrozić funkcjonowaniu spółki”.

Z wypowiedzi prezydenta miasta wynika, że inna komunalna spółka, Sądecka Infrastruktura Miejska, prędzej czy później zostanie zlikwidowana. – Analizujemy sensowność funkcjonowania tego podmiotu – przyznał Ludomir Handzel.

Sądecka Infrastruktura Miejska funkcjonuje zaledwie od początku 2016 roku i była znana głównie z zarządzania parkingami w mieście (wcześniej robiła to firma zewnętrzna). Poprzednie władze powierzyły jej również rolę inwestora zastępczego przy realizacji przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego przy ul. Kilińskiego. Zadanie to po cichu odebrano SIM już po kilku miesiącach (wcześniej zakładano pełnienie tej funkcji przez SIM aż do czasu zakończenia budowy) i przekazano do wydziału inwestycji w UM. Spółka SIM “zasłynęła” także próbą umieszczenia w składzie jej rady nadzorczej żony byłego wiceprezydenta miasta Wojciecha Piecha. Sprawę opisaliśmy jako jedyni.

Żona wiceprezydenta Nowego Sącza nie mogła zasiąść w radzie nadzorczej SIM. Jej wybór jest nieważny

Na razie w SIM wymieniono radę nadzorczą i odwołano prezesa, byłego sekretarza miasta Marka Oleniacza. Zastąpiła go Anna Bednarczyk-Maśko.

Wcześniej zmian dokonano w innych spółkach należących do Miasta. Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. został rektor WSB-NLU Dariusz Woźniak. Nowym prezesem SAAR został mecenas Jarosław Suwała, w miejsce Ludomira Krawińskiego (w przeszłości m.in. prezydenta Nowego Sącza).

Odwołano prezesa Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Macieja Kurpa i wiceprezesa Krzysztofa Żyłkę. Nowym prezesem STBS jest Jacek Żelasko, jeden z najbliższych współpracowników Ludomira Handzla w stowarzyszeniu Koalicja Nowosądecka, pod szyldem którego Handzel wygrał wybory prezydenckie w mieście.

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej na razie zmienił się przewodniczący rady nadzorczej. Marka Kohuta zastąpił radca prawny Miłosz Treit.

Zmieniony został również skład Rady Nadzorczej spółki MKS Sandecja S.A. Teraz w jej skład wchodzą: Monika Obtułowicz – przewodnicząca oraz członkowie Marcin Rolka i Roman Porębski. Prezesem na razie pozostaje Tomasz Michałowski, bliski współpracownik byłego prezydenta Ryszarda Nowaka.

Przypomnijmy, że tuż po zaprzysiężeniu Ludomira Handzla na prezydenta miasta, w urzędzie odwołano z funkcji kilkunastu dyrektorów wydziałów i instytucji miejskich. Zwolnienia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez obowiązku świadczenia pracy, otrzymali m.in. kierujący wydziałami: kultury, sportu, komunikacji społecznej i promocji; architektury, budownictwa i geodezji; edukacji; zdrowia i opieki społecznej; przedsiębiorczości; ochrony środowiska; bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej; zarządzania kryzysowego. Zwolniono także komendanta Straży Miejskiej, dyrektora Sadeckiego Urzędu Pracy oraz dyrektorkę Miejskiego Ośrodka Kultury.

Część stanowisk już obsadzono, na resztę wakatów ogłoszono w większości przypadków konkursy. O nowych osobach w Ratuszu pisaliśmy tutaj:

Po zwolnieniach w Ratuszu – pierwsze nominacje
Prezydent Handzel wręcza kolejne nominacje

Według Artura Bochenka, zastępcy prezydenta Nowego Sącza, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zmian personalnych w urzędzie i podległych jednostkach, dalsze zwolnienia są w najbliższych tygodniach nieuniknione. – Cała restrukturyzacja urzędu, wydziałów czy spółek ma się zakończyć do wiosny – powiedział Artur Bochenek w wywiadzie dla Gazety Krakowskiej.

(JO)

Reklama