Strona główna Wiadomości

Żona wiceprezydenta Nowego Sącza nie mogła zasiąść w radzie nadzorczej SIM. Jej wybór jest nieważny

Reklama
żona wiceprezydenta Nowego Sącza nie mogła zasiąść w radzie nadzorczej SIM
Fot. TK / Twój Sącz

Marta Piech, żona zastępcy prezydenta Nowego Sącza Wojciecha Piecha, nie mogła zasiąść w radzie nadzorczej komunalnej spółki Sądecka Infrastruktura Miejska i jej wybór jest z mocy prawa nieważny. Takie stanowisko zajęto dopiero po naszej ubiegłotygodniowej publikacji na ten temat – sprawę opisaliśmy jako jedyni.

Sądecka Infrastruktura Miejska to powołana pod koniec 2015 roku spółka zajmująca się m.in. prowadzeniem miejskiej strefy parkowania i pobieraniem opłaty targowej. Marta Piech do rady nadzorczej spółki SIM została powołana 12 czerwca br przez walne zgromadzenie wspólników czyli w praktyce przez Prezydenta Nowego Sącza (Miasto ma 100 procent udziałów w SIM).

Prosiliśmy Ratusz o komentarz w tej sprawie (m.in. o kompetencje Marty Piech oraz udział zastępcy prezydenta Nowego Sącza Wojciecha Piecha w rekomendacji swojej żony na funkcję wiceprzewodniczącej RN). Odpowiedziano nam m.in. że Marta Piech „spełnia wszystkie wymogi umożliwiające powołanie w skład Rady Nadzorczej Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz”.

Odmówiono nam jednocześnie (zasłaniając się obszerną interpretacją jednego z przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej) potwierdzenia czy Marta Piech to małżonka Wojciecha Piecha. Co więcej, nie udzielono też odpowiedzi na pytanie o wiceprezydenta Piecha i jego (domniemaną) żonę Martę pełniącą funkcję w organie nadzorczym spółki komunalnej, co jest istotną informacją z punktu widzenia opinii publicznej i ewentualnej oceny publicznej działalności wiceprezydenta.

Tymczasem już dzień później po naszej publikacji (Szukali członka rady nadzorczej spółki komunalnej. I znaleźli. Żonę wiceprezydenta) ze stron Biuletynu Informacji Publicznej spółki SIM zniknęło nazwisko Marty Piech, a jako wiceprzewodniczącą rady nadzorczej tej spółki wymieniono Ewę Gondek.

BIP Sądecka Infrastruktura Miejska sp. z o.o. Po lewej kierownictwo wg stanu z 7 sierpnia br. 8 sierpnia opublikowaliśmy tekst w którym wypowiadano się, że wszystko jest w najlepszym porządku. Po prawej zmiana dokonana już 9 sierpnia.

W poniedziałek Urząd Miasta dwoma zdaniami odniósł się do sprawy. “Pani Marta Piech została powołana na funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej spółki w dniu 12. czerwca br., jednak z mocy prawa ten wybór okazał się nieważny. Wobec tego na wakujące miejsce w radzie nadzorczej spółki w dniu 10. sierpnia br. powołana została pani Ewa Gondek” – napisała w odpowiedzi na nasze pytania Renata Stawiarska z Referatu Komunikacji Społecznej UM Nowego Sącza.

Wątpliwości, że naruszono przepisy, nie ma Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wskazuje na art 24f pkt 2. Ustawy o samorządzie gminnym.

Czytamy w nim, że

Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

– Powołanie jest zatem nieważne z mocy prawa, ale nie niesie to dla nikogo żadnych innych konsekwencji – podkreśla dyrektor Chrapusta.

Na razie nie udało się nam ustalić czyim konkretnie pomysłem był wybór Marty Piech na członka rady nadzorczej SIM i jak to się stało, że popełniono tak podstawowy błąd, a sprawą zajęto się dopiero po naszej publikacji. Formalnie uchwałę w tej sprawie podpisał prezydent Ryszard Nowak.

Z naszych informacji wynika, że w urzędzie trwa “prostowanie” niektórych spraw związanych z funkcjonowaniem rad nadzorczych w spółkach komunalnych. Np. ze strony internetowej miasta usunięto zarządzenia prezydenta w sprawie “zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta Nowego Sącza”.

W zarządzeniu był m.in. paragraf mówiący, że “W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Kwalifikacyjna występuje do Prezydenta Miasta z wnioskiem o akceptację wyboru do rady nadzorczej osoby, która – stosownie do uchwały Komisji Kwalifikacyjnej – uzyskała najwyższą lub wymaganą liczbę punktów”. Według tego zarządzenia członkami stałymi komisji kwalifikacyjnej są m.in. wiceprezydenci miasta. W zeszłym tygodniu stanowisko Urzędu w tej sprawie brzmiało następująco: „Wojciech Piech Zastępca Prezydenta Miasta nie bierze udziału w postępowaniach kwalifikacyjnych mających na celu wybór członków do rad nadzorczych spółek”

(JO)