Strona główna Twoje miasto

Co zrobić z ruinami zamku – dyskusja w ratuszu

20160929_zamek_04
Ryszard Nowak (po lewej) i Mirosław Trzupek. Fot. UM NS

Zagadnienie dotyczące odbudowy zamku w Nowym Sączu, a także jego funkcji i przeznaczenia po odbudowie, to główne tematy poruszane podczas odbywającego się w sądeckim ratuszu spotkania. Wzięli w nim udział architekci z Politechniki Krakowskiej, mieszkańcy Nowego Sącza i zaproszeni goście. Tematycznym prezentacjom przysłuchiwał się prezydent Ryszard Nowak.

Zamek w Nowym Sączu był kiedyś bardzo okazały, miał 40 komnat i obwarowany był podwójną linią murów. Urząd Miasta Nowego Sącza poważnie myśli nad realizacją projektu odbudowy zamku królewskiego w naszym mieście.

Kluczowe jest jednak znalezienie funkcji tego obiektu. Dotychczas nie mamy ustalonej funkcji, czyli sposobu jego użytkowania: czy to będzie funkcja muzealna, wystawiennicza, czy może hotelowa czy jakaś inna usługowa – tłumaczy Mirosław Trzupek, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza. – Jeśli to będziemy mieli ustalone, będziemy mogli podjąć decyzję o realizacji projektu odbudowy. Musimy zdecydować, czy pójdziemy w kierunku odtworzenia starej bryły, czy budowy w tym miejscu zupełnie nowego obiektu – dodaje dyrektor Trzupek.

Wprowadzeniem do dyskusji był wykład dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoła, byłego Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Istnieją zasadniczo trzy podejścia do ruin zamków i innych obiektów historycznych. Ruiny można pozostawić w takiej postaci, w jakiej są i tylko je zakonserwować, można zrekonstruować mniej lub bardziej wiernie lub wybudować obiekt od nowa. Dr Gaczoł dał liczne przykłady wszystkich trzech ścieżek postępowania.

A jak postąpić w Nowym Sączu? Przykłady konkretnych rozwiązań dała prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich w swoim wykładzie „Nowa architektura w historycznych zamkach Europy Zachodniej”. Autorka wykładu pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Światowe trendy w dziedzinie odbudowy i konserwacji zabytków mogą, choć nie muszą zostać zastosowane w odbudowie (rekonstrukcji) sądeckiego zamku. Kolejny krok w tym kierunku został zrobiony.

W spotkaniu wziął udział Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, który przysłuchiwał się prezentacjom architektów wspólnie z dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Jackiem Gyurkowichem.

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl