Strona główna Twoje miasto

ZUS: Emeryci i renciści mają czas do końca lutego na poinformowanie o dodatkowych dochodach

Reklama

dodatkowe dochody rencistów

28 lutego upływa termin złożenia przez pracujących emerytów lub rencistów informacji do ZUS o kwocie osiągniętego przychodu w 2017 r.

Nie wszyscy jednak składają takie oświadczenie, wyłączone są osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat. Oni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie informują ZUS o dodatkowych przychodach.

Kto składa oświadczenie do ZUS!

Jeśli jesteś osobą, która jeszcze nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego. Pobierasz wcześniejszą emeryturę bądź rentę wtedy pamiętaj o ograniczeniach. Nie ma znaczenia
czy pracujesz na umowę o pracę czy umowę zlecenia. Wszystko zależy od wysokości twojego dochodu. ZUS okresowo może zmniejszyć kwotę wypłacanego świadczenia lub zawiesić jego wypłatę.

Pamiętaj, są dwa progi !

Pierwszym progiem jest 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Jeśli twoje dodatkowe zarobki nie przekraczają tej kwoty, to ZUS nie ingeruje. Gdy jednak twoje zarobki przekroczą ten limit, to wypłacane świadczenie będzie odpowiednio zmniejszone.

Drugi próg to 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli go przekroczysz emerytura lub renta za dany miesiąc ci nie przysługuje. Musisz do końca lutego złożyć w ZUS zaświadczenie o przychodach osiągniętych w 2017 roku. Otrzymasz takie zaświadczenie z zakładu pracy. W innej sytuacji są emeryci i renciści prowadzący działalność gospodarczą – sami piszą oświadczenie. Ich przychód to deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Gdy nie złożysz oświadczenia!

Jeśli nie złożysz oświadczenia o kwocie przychodu uzyskanego w 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie postepowanie wyjaśniające. Im szybciej doręczysz zaświadczenie
tym szybciej ZUS cię rozliczy.

tekst nadesłała Bożena Bielawska, p.o. rzecznika regionalnego ZUS w Małopolsce
Reklama