Strona główna Regulaminy

Regulaminy

Polityka prywatności/cookies

Portal Twój Sącz nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych nam przez użytkowników/klientów Portalu. Portal pozwala użytkownikom zachować anonimowość w czasie korzystania z serwisu.

Portal Twój Sącz/twojsacz.pl używa plików cookies (zwanych również “ciasteczkami”) do gromadzenia danych statystycznych, dostosowywania treści serwisu do zainteresowań i potrzeb użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu również przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne.

 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

– utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

– dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych

 Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z portalem Zaufanych partnerów – reklamodawców, serwisy społecznościowe, firmy badawcze oraz firmy zajmujące się obsługą techniczną serwisu.

Lista Zaufanych Partnerów

Google https://www.google.pl/about/
Twitter https://about.twitter.com/
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy
WhitePress https://www.whitepress.pl/
SalesMedia https://www.salesmedia.pl/index.php
System Partnerski https://www.systempartnerski.pl/
RK IT https://www.rkit.pl/

Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni lub w terminie określonym odpowiednim regulaminem, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne

Wydawcą portalu internetowego/dziennika Twój Sącz (www.twojsacz.pl)  zwanego dalej Portalem jest firma “Prowincjonalna” z siedzibą przy ul. Piastowskiej 3 w Nowym Sączu, NIP 734-142-73-35 . Portal reprezentowany jest przez Redaktora Naczelnego Portalu – Jerzego Olszowskiego (zwanego dalej Redaktorem Naczelnym).

Użytkownik – to każda osoba korzystająca z Portalu i/lub Usług przez niego lub współpracujących z nim partnerów udostępnianych (usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

II. Postanowienia wstępne

Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług przez Wydawcę Portalu oraz współpracujących z nim Partnerów, a także zasady korzystania z Portalu oraz odpowiedzialność Wydawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Portalu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Użytkownik może za pośrednictwem udostępnionych mechanizmów wprowadzać do Portalu treści zgodnie z punktem IV Regulaminu. Publikacja treści uzależniona jest od decyzji Wydawcy, który zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji, jeśli treści są sprzeczne z postanowieniami pkt. IV niniejszego Regulaminu. Wydawca informuje, że może wprowadzać zmiany w zawartości merytorycznej, językowej i stylistycznej treści udostępnianych przez Użytkownika.

III. Dostęp i warunki techniczne

Wydawca Portalu zaleca korzystanie z Usług Portalu za pośrednictwem aktualnych wersji przeglądarek internetowych, co zapewni optymalne korzystanie z Portalu.

Wydawca informuje, że dla optymalnego korzystania z Portalu w niektórych wypadkach konieczne jest włączenie obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

W przypadku pojawienia się problemów z korzystaniem z Portalu można kontaktować się z administracją Portalu pod adresem mailowym: redakcja@twojsacz.pl. Wydawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie 72 godzin od otrzymania uwag.

IV. Prawa i obowiązki Użytkowników

Użytkownik akceptując poniższy Regulamin otrzymuje prawo korzystania z Portalu pod warunkiem poszanowania własności intelektualnej oraz postępowania zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej prawem.

Zabronione jest korzystanie z Portalu i oferowanych przez niego i jego partnerów Usług w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści. Odpowiedzialność ta przenoszona jest również na wszystkie szkody powstałe w wyniku działania Użytkownika niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Dodatkowe wyjaśnienia odnośnie powyższych zapisów zawarto na stronach “Zasady komentowania” oraz “Dziennikarstwo obywatelskie”.

V. Prawa i obowiązki Wydawcy

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Portalu.

Wydawca nie podnosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług oferowanych przez Portal oraz wykorzystania treści w nim zamieszczonych.

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystywania przez Użytkownika zawartości i Usług Portalu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zapisywania na dysku twardym komputera Użytkownika plików cookies niezbędnych do sprawnego przepływu informacji oraz badań statystycznych.

VI. Prawa autorskie

Portal zawiera utwory, do których wszelkie prawa są zastrzeżone dla Wydawcy, wyłączając z tego utwory oznaczone inaczej, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim.

Korzystanie z Portalu i zawartych na nim treści odbywa się na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wszystkich utworów zawartych w Portalu bez pisemnej zgody Wydawcy.

Wydawca dopuszcza możliwość wykorzystywania treści zawartych w Portalu w celu cytowania, z zastrzeżeniem konieczności podania stosownego źródła.

Użytkownik udostępniający za pośrednictwem Portalu treści, do których posiada, jako twórca prawa autorskie wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez Wydawcę.

VII. Ochrona prywatności i danych osobowych

Użytkownik posiada prawo wyboru danych, które udostępnia, a które będą go identyfikowały.

Administratorem danych osobowych gromadzonych przy użyciu Portalu jest Wydawca.

Wszelkie dane (osobowe i nieosobowe) Użytkownika zbierane są przez Portal za jego zgodą. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami stosownej ustawy.

Wydawca informuje, że korzystanie z wybranych Usług Portalu wymaga pełnej rejestracji i podania stosownych danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w Regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach Portalu.