20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu świętuje jubileusz 20-lecia. W piątek odbyły się główne uroczystości z tej okazji.

Obchody Jubileuszu Uczelni rozpoczęła Msza św. odprawiona przez Jego Ekscelencję biskupa Diecezji Tarnowskiej   ks. dra  Andrzeja Jeża  w kościele św. Kazimierza, w której wzięli udział obecni i byli pracownicy Uczelni, studenci, absolwenci oraz sympatycy.

W Auli PWSZ przy Al. Wolności odbyło się nadzwyczajne, uroczyste, posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli instytutów, studentów i pracowników.

20-lecie PWSZ w Nowym Sączu
Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Od lewej: dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia; dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. Rektor PWSZ; dr Marek Reichel, doc. Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy. Fot. Maria Olszowska / Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

W trakcie uroczystości Auli PWSZ nadano imię Profesora Andrzeja Bałandy (1941 – 2010), współzałożyciela Uczelni i jej pierwszego rektora.

Nowosądecka PWSZ rozpoczęła działalność 1 października 1998 roku. W trzech instytutach studiowało 458 osób. Pierwszym rektorem PWSZ, powołanym na jeden rok akademicki przez Ministra Edukacji Narodowej, a potem wybranym przez społeczność akademicką na dwie czteroletnie kadencje (1999–2003 i 2003–2007) został prof. dr hab. Andrzej Bałanda. Następnie przez kolejne dwie kadencje (2007-2011, 2011 – 2015) uczelnia kierował prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek. Od 2015 roku rektorem jest dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

Na sądeckie PWSZ studiuje około 3,5 tys. osób, a do tej pory jej mury opuściło już niemal 17 tys. absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 2,6 tys. absolwentów studiów podyplomowych. Na uczelni pracuje łącznie 421 osób, w tym 290 nauczycieli akademickich.

(edred)