Strona główna Wiadomości

Dwudziesta inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Nowym Sączu

Reklama
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 PWSZ
Fot. PWSZ w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu uroczyście rozpoczęła rok akademicki 2017/2018. Uroczystość inauguracyjną rozpoczęła Msza Święta, którą odprawił Ks. Biskup dr Andrzej Jeż w Kościele św. Kazimierza w Nowym Sączu. Gala inauguracyjna odbyła się w Auli PWSZ w Nowym Sączu, mieszczącej się przy Bibliotece Uczelni. Ślubowanie, w imieniu studentów pierwszego roku, złożyli przedstawiciele wszystkich kierunków studiów. Odśpiewano Gaudeamus Igitur.

W mury Uczelni wkroczyło 1115 studentów. Łącznie na 12 kierunkach studiów I stopnia, 5 kierunkach studiów II stopnia oraz 1 kierunku jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/18 kształcić się będzie 3448 studentów, w tym 763 osób na studiach niestacjonarnych.

Immatrykulacja studentów I roku PWSZ. Fot. Maria Olszowska / Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

– Rok akademicki 2017/18 będzie rokiem szczególnym. Uczelnia świętuje w tym roku swoje 20-lecie, pod honorowym patronatem Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obchodom roku jubileuszowego towarzyszyć będzie szereg interesujących wydarzeń. Między innymi: konferencje naukowe, sympozja, wystawy artystyczne. Kulminacyjne uroczystości zostaną zorganizowane w dniu 15 czerwca 2018 roku, w przeddzień podpisania decyzji o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – podkreśla JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

Nowosądecka PWSZ rozpoczęła działalność 1 października 1998 roku. W trzech instytutach studiowało 458 osób. Pierwszym rektorem PWSZ, powołanym na jeden rok akademicki przez Ministra Edukacji Narodowej, a potem wybranym przez społeczność akademicką na dwie czteroletnie kadencje (1999–2003 i 2003–2007) został prof. dr hab. Andrzej Bałanda. Następnie przez kolejne dwie kadencje (2007-2011, 2011 – 2015) uczelnia kierował prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek.

W roku akademickim 2017/2018 studenci będą się kształcić na 12 kierunkach studiów I stopnia, 5 kierunkach studiów II stopnia („Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, Mechatronika, „Pielęgniarstwo”, „Pedagogika”, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”). W tym roku po raz pierwszy uruchomiono studia I stopnia „Lingwistyka dla biznesu” w Instytucie Języków Obcych oraz jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia”.

Jak podają władze uczelni, rok akademicki 2016/17 ukończyło 946 studentów. Łącznie mury nowosądeckiej PWSZ dotychczas opuściło 16 600 absolwentów studiów I i II stopnia oraz 2646 absolwentów studiów podyplomowych.

Na uczelni pracuje łącznie 421 osób, w tym 290 nauczycieli akademickich.

(iw)

Reklama