Strona główna Twoje miasto

Mediacja rozwiązuje spory

mediacja zajęcia Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

17.10.2019 r. uczniowie wszystkich klas prawniczych brali udział w zajęciach edukacyjnych w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda oraz Sąd Okręgowy w Nowym Sączu . Głównym tematem była mediacja, gdzie przedstawiono korzyści płynące z polubownego rozstrzygania sporów, na drodze postępowań mediacyjnych.

Ponad stuletni budynek Sądu Okręgowego w Nowym Sączu był w tym dniu pierwszym etapem owych zajęć edukacyjnych. Zwiedzanie budynku rozpoczęto od Izby zatrzymań osób zatrzymanych oraz przejścia Sąd Okręgowy – Zakład Karny („już wiemy co znajduje się po drugiej stronie granatowej bramy”). Następnie młodzież udała się do punktu Krajowego Rejestru Karnego, gdzie wyjaśniono na czym polega cała procedura wydawania „zaświadczenie o niekaralności” oraz jaka jest wysokości opłaty za takie zaświadczenie.

Kolejnym punktem było BOI tj. Biuro Obsługi Interesantów – gdzie przedstawiono w jaki sposób można zasięgnąć informacji o danej sprawie, jakie informacje i komu są przekazywane. Młodzież trafiła także do czytelni, gdzie przedstawione zostało w jaki sposób można zapoznać się fizycznie z aktami sprawy, jakie strony mogą przeglądać akta, robić fotokopie i kserokopie.

Przedostatnim etapem był wykład o strukturze Sądownictwa przez Sędziego Sądu Okręgowego, gdzie przedstawiono strukturę sądownictwa, prawa konstytucyjne i statystyki dotyczące mediacji. Ostatnim etapem była symulacja mediacji prowadzona przez mediatorów Sądeckiego Centrum Mediacji wraz z aktywnym udziałem młodzieży.

Dwójka uczniów z klasy 2 B wcieliła się rolę pary, która chce skorzystać dobrowolnie z mediacji po złożeniu pozwu o separację. (Separacja faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. W odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego). Finał tej mediacji był nieoczywisty, z „walki” argumentami, kłótniami, emocjami do stworzenia wspólnych punktów ugody.

tekst i zdjęcia nadesłała Karolina Dorula

Jeśli chcesz poinformować mieszkańców Nowego Sącza o jakimś wydarzeniu, podzielić się przemyśleniami, uważasz, że dzieje się coś ciekawego, interesującego, intrygującego albo niepokojącego czy bulwersującego – opisz to, zrób zdjęcie, nagraj film i przyślij na redakcja@twojsacz.pl Najciekawsze materiały publikujemy w rubryce Twoje Miasto.