Strona główna Wiadomości

Radni zaakceptowali wprowadzenie Karty Nowosądeczanina

wprowadzenie Karty Nowosądeczanina

Rada Miasta Nowego Sącza w nocy z wtorku na środę przyjęła uchwałę o wprowadzeniu programu “Karta Nowosądeczanina”. Karta dla mieszkańców miasta, która zacznie obowiązywać na początku przyszłego roku ma początkowo upoważniać do bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz do 90. minut bezpłatnego parkowania ale w przyszłości ma umożliwiać korzystanie z szeregu innych usług i zniżek.

Sztandarowy pomysł Ludomira Handzla i jego Koalicji Nowosądeckiej z ubiegłorocznej kampanii wyborczej zostanie ostatecznie wprowadzony w życie 1 stycznia 2020 roku. Początkowo Karta Nowosądeczanina ma pozwalać jej posiadaczowi – wyłącznie mieszkańcowi Nowego Sącza – bezpłatnie korzystać z autobusów MPK na wszystkich liniach. Ponadto karta ma umożliwić bezpłatne parkowanie auta (na maksymalnie 90 minut), w Strefie Płatnego Parkowania.

“Oferta Karty Nowosądeczanina może zostać rozszerzona także o możliwość korzystania z preferencyjnych ofert lub ulg oferowanych przez partnerów lokalnych lub lokalnych organizacji pozarządowych, co będzie doskonałą promocja lokalnej przedsiębiorczości, a także promocją samego miasta. Należy także zwrócić uwagę, iż tego typu programy doskonale służą umacnianiu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, ich integracji, identyfikacji z miejscem zamieszkania” – można było przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Opozycyjny wobec prezydenta miasta klub radnych Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz w wystąpieniu jego przewodniczącego Michała Kądziołki zarzucił projektowi nieprzygotowanie i brak oszacowania kosztów wprowadzenia oraz funkcjonowania Karty Nowosądeczanina. – Ale nie mamy zamiaru blokować wprowadzenia karty – oświadczył Kądziołka.

Za wprowadzeniem uchwały “w sprawie wprowadzenia programu Karta Nowosądeczanina” opowiedziało się 15 radnych, 3 się wstrzymało, a 4 nie wzięło udziału w głosowaniu mimo obecności na sali.

Zgodnie z przyjętym regulaminem Karty Nowosądeczanina “do korzystania z Programu uprawieni są mieszkańcy, którzy we wniosku o wydanie Karty jako miejsce swojego zamieszkania wskażą miasto Nowy Sącz, przedkładając na potwierdzenie tego faktu stosowny dokument” którym może być np. “pierwsza strona deklaracji PIT za ostatni rok, w której jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Nowy Sącz”.

Wnioski o wydanie karty będzie można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Wydanie karty będzie bezpłatne (w przypadku np. zmiany nazwiska i wydania nowej karty opłata wyniesie 50 zł). Operatorem karty będzie MPK.

(JO)