Strona główna Wiadomości

„Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej” zastąpi miasteczko rowerowe. Jest 1 mln zł dotacji

Reklama
małopolski park rekreacji przestrzennej ma powstać na terenie miasteczka rowerowego w Nowym Sączu
Fragment nowosądeckiego miasteczka rowerowego. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej – projekt Urzędu Miasta Nowego Sącza – otrzymał 1,08 mln zł unijnego dofinansowania. Miasto dołoży drugie tyle i za niemal 2 mln zł zagospodaruje na nowo zaniedbane miasteczko rowerowe przy ul. Nadbrzeżnej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Małopolskiego wsparł pomysł nowosądeckiego urzędu razem z 37 innymi projektami związanymi z rozbudową infrastruktury turystycznej w regionie.

Według założeń projektu „Park Rekreacji Przestrzennej uzupełni obecną ofertę rekreacyjną miasta, a mieszkańcom pozwoli na aktywny wypoczynek rodzinny”. Na niespełna 1-hektarowym terenie miasteczka rowerowego ma powstać kilka stref do aktywnego wypoczynku, m.in. strefa zabaw dla dzieci, rowerowa, wspinaczki rodzinnej oraz relaksu. Ponadto powstanie siłownia plenerowa i skatepark (według założeń o powierzchni między 200 a 350 m kw).

Zbudowane kilkadziesiąt lat temu miasteczko rowerowe w kształcie jaki dziś znamy przejdzie do historii prawdopodobnie już w przyszłym roku. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

„Park wyposażony zostanie w place gier i zabaw oraz nowe ławki, kosze na śmieci czy lampy. Powstaną także nowe alejki i ścieżki” – zakładają pomysłodawcy.

– Projekt będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że całość realizacji inwestycji zostanie zlecona jednemu wykonawcy. Po stronie wyłonionego w drodze przetargu wykonawcy znajdzie się zaprojektowanie i wykonanie całości parku zgodnie z obowiązującym programem funkcjonalno-użytkowym. Także na etapie projektu dobrane zostaną i zweryfikowane parametry techniczne obiektów, które znajdą się w parku – poinformowano nas w Biurze Prasowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Całkowita wartość projektu to 1 961 330 zł. Tzw. koszty kwalifikowane wynoszą 1 600 000 zł, a kwota dofinansowania 1 080 000 zł. Dofinansowanie odbyło się w ramach konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO WM.

Urząd Miasta w przyszłym tygodniu ma podać dalsze szczegóły dotyczące tej inwestycji.

(JO)

Reklama